Kårhuset i Karlstad AB avvecklas

Kårhuset i Karlstad AB startades 2014 och dörrarna öppnade den 17 oktober 2017 i Studenternas hus mitt emot Karlstads universitet. Efter ett verksamhetsår bedömer ägarna att verksamhetens ekonomi inte håller på lång sikt, att det saknas engagemang hos studentgruppen att driva denna form av verksamhet samt att kompetensen att driva aktiebolag saknas i alla delar av organisationen.

- Vi är medvetna om att studenterna vill ha en samlingsplats och kommer ta med oss det vi lärt oss, föra en dialog med våra studenter och fortsätta arbeta tillsammans med Karlstads universitet och Karlstads kommun för att göra Karlstad till en ännu bättre studentstad, säger Karlstad Studentkårs ordförande Sebastian Hardin.

Tack till alla er som gjorde Kårhuset möjligt!