Publicerat: 2019-01-23 13:00

Karlstad Studentkår är en ideell medlemsburen organisation. Vi är partipolitiskt obundna men arbetar med studentpolitik. Vårt uppdrag är till viss del styrt av staten och går ut på att ta vara på studenternas intressen, ge alla studenter hjälp och stöd samt organisera studentinflytandet vid Karlstads universitet.