Vi behöver en administratör!

Karlstad Studentkår är en ideell medlemsburen organisation. Vi är partipolitiskt obundna men arbetar med studentpolitik. Vårt uppdrag är till viss del styrt av staten och går ut på att ta vara på studenternas intressen, ge alla studenter hjälp och stöd samt organisera studentinflytandet vid Karlstads universitet.

Nu söker vi en person som kan ansvara för vår administration! Då vi är ett litet kansli med stort uppdrag kommer du som administratör hos oss ansvara för allt från rutinmässiga arbetsuppgifter som protokollförande och dokumentering till mer utvecklingsinriktade uppgifter som införande av nya rutiner, system och arbetssätt på ditt område. Det ställer höga krav på dig att våga vara expert på ditt område, men ger också stor frihet att utveckla och forma hur organisationen jobbar.

Vi behöver med andra ord en person som kan:

 • Sammanställa handlingar inför styrelse- och fullmäktigesammanträden
 • Vara ständig sekreterare i styrelsen
 • Ansvara för att styrdokument och avtal hålls uppdaterade
 • Ansvara för den administrativa hanteringen av förtroendevalda och representanter
 • Vara ansvarig för och utveckla organisationens dokumenthantering
 • Vara kontaktperson mot för kansliet viktiga samverkansparters, som leverantörer av medlemssystem och medlemskort

För att både du och organsationen ska ha så bra förutsättningar som möjligt har du kunskaper i samt relevant erfarenhet och intresse av:

 • Arbete inom politiskt styrda organisationer
 • Kansliarbete
 • Uppdrag inom ideella organisationer
 • Dokumentering, arkivering och administration
 • Arbeta i Microsoft Office-programmen
 • Något annat som kommer berika oss som vi inte tänkt på!

Du kommer bli en del av en organisation som står på gammal grund men är ung och drivande. Vi erbjuder ett kansli på åtta personer där vi är experter på våra respektive områden, men jobbar nära varandra för att tillsammans föra organisationen framåt. Därför tror vi att du är en person som trivs när du får arbeta självständig och fatta egna beslut samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och vill vara del av ett team där du bollar dina idéer med andra.

 

Kontaktpersoner

Lisa Knutsen, kanslichef@karlstadstudentkar.se

Fackliga kontaktpersoner

Juval Pruitt, studentombud@karlstadstudentkar.se

 

Sök jobbet senast 24 februari 2019

Skicka din ansökan via mejl till: kanslichef@karlstadstudentkar.se