Publicerat: 2019-04-29 14:16

Foto: Denny Jansson

På kårfullmäktiges konstituerande möte fredagen den 26 april valdes Karlstad Studentkårs presidium, styrelse och andra förtroendevalda för verksamhetsåret 2019/2020. Det tillträdande presidiet består av ordförande Sebastian Hardin, utbildningspolitiskt ansvarig Christoffer Qvist, studiesocialt ansvarig Rebecca Hultman och politisk sekreterare Malin Sannerstedt.