Presidium och styrelse 2019/2020

Foto: Denny Jansson

På kårfullmäktiges konstituerande möte fredagen den 26 april valdes Karlstad Studentkårs presidium, styrelse och andra förtroendevalda för verksamhetsåret 2019/2020. Det tillträdande presidiet består av ordförande Sebastian Hardin, utbildningspolitiskt ansvarig Christoffer Qvist, studiesocialt ansvarig Rebecca Hultman och politisk sekreterare Malin Sannerstedt.

Utöver dessa valdes sju ideella ledamöter till kårstyrelsen: Sebastian Hasselström, Oskar Thorn, Johan Heder, Frida Fredriksson, Cecilia Nielsen, Alexander Paulsson och Sabina Hedhag.

Denny Jansson valdes om för ett tredje år till chefredaktör för Karlstads studenttidning.

Mattias Eriksson på KPMG valdes om för ytterligare ett år som auktoriserad revisor och Joakim Hogen fick förnyat förtroende som verksamhetsrevisor.

Daniel Frisén valdes som mötesordförande i kårfullmäktige.

Medlemsavgiften för 2019/2020 bestämdes i enlighet med kårstyrelsens förslag till 250 kr för helår och 150 kr för en termin. Kårfullmäktige fastställde också valnämndens protokoll från kårvalet i april, och beslutade om studentkårens arbets- och delegationsordning.