Publicerat: 2018-06-05 13:52

Karlstad Studentkårs uppdrag är att ta vara på studenternas intressen, ge alla studenter hjälp och stöd samt organisera studentinflytandet vid Karlstads universitet. 

Publicerat: 2018-05-25 10:40

Idag införs den nya dataskyddsförordningen (GDPR) och vi på Karlstad Studentkår vill uppmärksamma våra medlemar hur deras personuppgifter hanteras. Läs mer! 

Publicerat: 2018-04-23 15:22

Karlstad Studentkårs styrelse för verksamhetsåret 2018/2019 består av: Rebecca Linderholm, Ludvig Gunterberg, Kristos Qiqi, Patrik Domeij, Rebecka Hultman, Lisa Källvik, Malin Sannerstedt och Sebastian Hardin.

 ­– Det känns bra och spännande. Jag ser fram emot ett givande verksamhetsår, säger Sebastian Hardin, nyvald ordförande för verksamhetsåret 2018/2019.

Publicerat: 2018-04-20 13:34

Vill du sitta med i någon av universitetets styrelser, råd eller nämnder? Arbetet är kul, utvecklande och meriterande.

Publicerat: 2018-04-10 13:15

Karlstads studenter skickade in 202 nomineringar och nominerade 85 stycken lärare på universitetet. Till slut utsågs Mikael Svanberg, universitetslektor i historia, till Bästa lärare 2018! 


Ordförande för utmärkelsens utskott och studentkårens vice ordförandeTilda Aronsson tillsammans med vinnaren av Bästa lärare 2018: Mikael Svanberg, universitetslektor i historia.

Sidor