Publicerat: 2017-05-15 11:35

Vem tilldelas utmärkelsen Karlstads studentvän år 2017? Det avslöjar vi i café Gläntan på torsdag den 18 maj klockan 12.15. Vi bjuder dessutom på kaffe, te och tårta. Varmt välkommen!

Karlstads studentvän är ett pris som Karlstad Studentkår delar ut för att uppmärksamma en person, en grupp eller en organisation som under året har stärkt studenters livskvalitet. 

Publicerat: 2017-04-25 11:13


Karlstad Studentkårs presidium och Karlstads studenttidnings chefredaktör för verksamhetsåret 2017/2018. Från vänster: chefredaktör Denny Jansson, vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar Tilda Henriksson, ordförande Jessica Millertson och vice ordförande med studiesocialt ansvar Tobias Svensson.  

Publicerat: 2017-03-27 12:02

451 personer av studentkårens 3768 röstberättigade medlemmar röstade i årets kårval. Det är en ökning från förra året då valdeltagandet var 9,1 procent. 
– Härligt att valdeltagandet ökade, även om vi siktade ännu högre, säger Amanda Green, ordförande för Karlstad Studentkår.

Publicerat: 2017-03-17 13:41

Sebastian Hasselström, organisationsansvarig, rapporterar
från kårfullmäktigemötet onsdagen den 15 mars.

 

På kårfullmäktiges sista möte för mandatperioden 2016/2017 den 15 mars presenterades rapporterna från de tre utskott studentkåren har under verksamhetsåret: Studiemiljöutskottet, Stadgerevideringsutskottet och Utskottet för Årets studentvän.

Publicerat: 2017-01-30 09:51


 

Vad är kårvalet?

Varje vårtermin är det val till Karlstad Studentkårs fullmäktige. Genom att kandidera eller rösta i kårvalet är du med och påverkar vilka frågor studentkåren ska jobba med och vilka åsikter som ska drivas.

Sidor