Publicerat: 2016-12-08 13:44

 

Alla kurser examineras på olika sätt. Det är viktigt att det finns tydliga regler för vad som ska examineras och på vilket sätt. För att du bäst ska kunna visa på dina kunskaper är det bra om du känner till vad som gäller för din kursplan.

Publicerat: 2016-12-06 13:20

Att ha en god arbetsmiljö är en förutsättning för att kunna lyckas med sina studier. Frågor om stress, kränkande särbehandling och andra psykosociala problem är viktiga, precis som studenters möjlighet att påverka sin arbetsmiljö.

Publicerat: 2016-12-05 13:38

Karlstads universitet rekryterar nu en ny rektor. Processen består av flera delar. Vi studenter har rätt till inflytande i processen och är med på olika sätt i de olika delarna.

Amanda Green, ordförande Karlstad Studentkår ingår i rekryteringsgruppen som studenternas representant. Rekryteringsgruppen tar fram förslag till kravprofil och tidsplan som beslutas av universitetsstyrelsen. Rekryteringsgruppen intervjuar också de kandidater som finns.

Publicerat: 2016-12-05 11:01

 

 

 

Publicerat: 2016-11-29 15:38

Här redovisas det preliminära resultatet från fyllnadsvalet till Karlstad Studentkårs fullmäktige. Under röstredovisningen kan du se hur de sex mandaten fördelas och vilka som blir ledamöter samt suppleanter.

Sidor