Publicerat: 2016-11-21 14:32

Prideflaggan - alltid synlig i kårexpeditionen
På kårfullmäktiges möte den 16 november fattades beslut om projektplanen för utmärkelen ”Karlstads studentvän 2017” som studentkåren ska dela ut i maj 2017. Utmärkelsens syfte är att uppmärksamma en person, grupp eller organisation som har gjort en insats för studentlivet i Karlstad.

Publicerat: 2016-11-08 16:53

Under tisdagen samlades pressen när Karlstad Studentkårs ordförande Amanda Green och studentombudet Juval Pruitt lämnade över ett exemplar av studentfallsrapporten till Åsa Bergenheim, rektor vid Karlstads universitet.
− Ett otroligt viktigt dokument för oss som vi kommer att sprida ut i verksamheten, säger Åsa Bergenheim.

Publicerat: 2016-11-08 15:58

Den 28-29 november 2016 genomförs fyllnadsval till Karlstad Studentkårs fullmäktige. Anledningen är att det på grund av ett flertal uppkomna vakanser i fullmäktige varit svårt att genomföra beslutsmässiga fullmäktigemöten. Det finns i dagsläget heller inga valda suppleanter i kårfullmäktige.

Publicerat: 2016-11-03 11:13


 

Karlstad Studentkårs studentombud Juval Pruitt har sammanställt en rapport som redogör för de 60 studentfall som har hanterats under verksamhetsåret 2015/2016.
– Rapporten är ett viktigt verktyg för Karlstad Studentkår för att kunna påverka och med fakta visa vilka problem studenter upplever kring sina studier, säger Juval Pruitt. 

Publicerat: 2016-10-17 16:58

Den första tentafesten sålde slut och blev en succé. Nu presenterar Welo och Karlstad Studentkår den andra tentafesten på lördagen den 5 november.

(Scroll down for information in english)

Länk till facebookevenemanget

Fira att tentan är över!

  • Studentpriser i baren!
  • Stort dansgolv med allt från schlager till det allra senaste!
  • Karlstad Studentkårs vattenbar

Dresscode: Party
Ålder: 20 år (18 år för studentkårens medlemmar)

Sidor