Publicerat: 2017-03-27 12:02

451 personer av studentkårens 3768 röstberättigade medlemmar röstade i årets kårval. Det är en ökning från förra året då valdeltagandet var 9,1 procent. 
– Härligt att valdeltagandet ökade, även om vi siktade ännu högre, säger Amanda Green, ordförande för Karlstad Studentkår.

Publicerat: 2017-03-17 13:41

Sebastian Hasselström, organisationsansvarig, rapporterar
från kårfullmäktigemötet onsdagen den 15 mars.

 

På kårfullmäktiges sista möte för mandatperioden 2016/2017 den 15 mars presenterades rapporterna från de tre utskott studentkåren har under verksamhetsåret: Studiemiljöutskottet, Stadgerevideringsutskottet och Utskottet för Årets studentvän.

Publicerat: 2017-01-30 09:51


 

Vad är kårvalet?

Varje vårtermin är det val till Karlstad Studentkårs fullmäktige. Genom att kandidera eller rösta i kårvalet är du med och påverkar vilka frågor studentkåren ska jobba med och vilka åsikter som ska drivas.

Publicerat: 2017-01-19 13:47

Är du intresserad av rekrytering?
Vi är på jakt efter en studentrepresentant till anställnings- och befordringsutskottet för fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Uppdraget är arvoderat, meriterande, kontaktskapande och framförallt: roligt!

Publicerat: 2017-01-17 16:46

Vi är intresserade av dig, dina åsikter och ditt engagemang. Vi har flera  såväl ideella som arvoderade uppdrag du kan söka. Ta chansen att tillsammans utveckla vår verksamhet! Vi bjuder dessutom på snittar, cider och kaffe. Visst ses vi i Aulafoajén? 

Sidor