Rebecca Hultman

Vice ordförande med studiesocialt ansvar
Arbetar med frågor som rör förutsättningar för studier, till exempel studiemiljö, studentföreningar, studiesociala aktiviteter

Telefon: 

070-780 79 93

E-post: