Programrådsrepresentanter

Vad tycker du om din utbildning? Bevaka, utveckla och höj kvaliteten på din utbildning - bli programrådsrepresentant!

Studentinflytande genom programråd

Programråden arbetar bland annat med utvärdering av programen. Det kan till exempel handla om förslag till förändringar av programmet, diskussion om resultat av kursvärderingar och granskning till föreslagna kursplaner. Studenter ska vara väl representerade i programråden och ha inflytande över sin utbildning.

Du behöver inga särskilda förkunskaper och självklart hjälper vi dig inför dina första möten.

Att vara programrådsrepresentant är:

  • Meriterande
  • Kontaktskapande
  • Utvecklande

​Du ansöker via menyn till vänster.

Så funkar det

Som programrådsrepresentant är du en representant från Karlstad Studentkår och för ditt program. Du får en dagordning innan mötet så du kan förbereda dig och samla information från andra som läser på ditt program. Mycket handlar om att se till att lyfta frågor från studenternas perspektiv, men också att aktivt driva frågor som gynnar studenterna på programmet.

Platserna finns på varje program

I programråden är studeranderepresentationen viktig, därför finns det platser för studenter från varje program. Programråden är tydligt kopplad till programmen och dina åsikter som är viktiga. Inga särskilda förkunskaper krävs.

1-5 möten per termin

Som programrådsrepresentant går du på möten cirka 1-5 gånger per termin. En programrådsrepresentant fungerar som studenterna och studentkårens förlängda arm.

Dina åsikter är viktiga

Det är dina åsikter man är intresserad av. Hur kan man förbättra utbildningen? Vad fungerar bra, mindre bra? Här har du chansen att lyfta frågorna så många studenter funderar och pratar kring. Om du blir fundersam på något har du alltid Karlstad Studentkår att vända dig till.

Har du frågor om studentinflytande?

Kontakta studentkårens vice ordförande!
Mejl: vice@karlstadstudentkar.se
Telefon: 054-700 14 42