Protokoll/Kallelser

Här hittar du kallelser och protokoll från Karlstad Studentkårs fullmäktige. 

Kallelser

En preliminär kallelse till fullmäktigemöten skickas ut 16 dagar innan fullmäktige sammanträder. Den preliminära kallelsen innehåller mötets dagordning. Den definitiva kallelsen till mötet skickas ut 6 dagar innan fullmäktigemötet och innehåller förutom dagordning vissa möteshandlingar. Den preliminära kallelsen ersätts av den definitiva kallelsen här på sidan, när den är klar. Samliga kallelser publiceras som PDF.

Kårfullmäktiges kallelser mandatperioden 2017-2018

Protokoll

Kårfullmäktiges beslut antecknas i ett protokoll, som undertecknas av fullmäktiges mötesordförande, sekreterare och två justerare som utses av kårfullmäktige. Protokollen publiceras på hemsidan när de blivit justerade. Samtliga protokoll publiceras som PDF.

Kårfullmäktiges protokoll mandatperioden 2017-2018

Kårfullmäktiges protokoll mandatperioden 2016-2017

Kårfullmäktiges protokoll mandatperioden 2015-2016

Kårfullmäktiges protokoll mandatperioden 2014-2015

Kontakta studentkåren för att ta del av äldre protokoll och handlingar.

Har du frågor om Karlstad Studentkårs fullmäktige?

Kontakta organisationsansvarig på studentkåren!
Mejl: organisation@karlstadstudentkar.se
Telefon: 054-700 14 91