Sjukdom

Har du funderingar kring vad som gäller när du blir sjuk under studietiden? Här får du mer information om sjukanmälan, sjukersättning, studiemedel och annat viktigt.

Rätt att behålla studiemedlet

Det är glest med sociala skyddsnät vad gäller studenter. Rättigheterna är få vad gäller sjukersättning vid sjukdom. Du har som student dock rätt att behålla studiemedlet om du insjuknar under studietiden. Du är dessutom berättigad till studiemedel vid tillfällig vård av barn eller närstående.

Sjukanmälan

Sjukanmälan vid egen sjukdom skall göras till Försäkringskassan som i sin tur vidareförmedlar sjukanmälan till CSN. Vård av barn eller närstående skall göras direkt till CSN.

Rätt till sjukersättning

Du har som student rätt till sjukersättning om du skulle drabbas av sjukdom under terminen. Anmäl redan första sjukdagen sjukdomsfallet till Försäkringskassan. Påpeka att även sjukskrivning som student skall registreras något tjänstemännen på Försäkringskassan inte alltid känner till.

Långvarig sjukskrivning

Under sjukdomstiden lever du på studiemedel precis som vanligt. Vid långvarig sjukskriving avskrivs den del av studieskulden som överstiger 30 dagar. Vid flera sjukdomstillfällen under samma period och om det är under 20 dagar mellan sjukdomstillfällen räknas ingen ny karenstid. Försäkringen gäller bara vid heltidsjukskrivning och inte vid deltidssjukskrivning.

De veckor du har varit sjuk och anmält till Försäkringskassan räknas inte i de totala antalen veckor du beviljats studiemedel. CSN tar också hänsyn till de veckorna du sjukanmält till Försäkringskassan vid prövningar av ditt studieresultat när du söker nytt studiemedel.

Ansökan om studiemedel innan sjukdomstillfället

För att har rätt till studiemedel under sjukdom måste du ha lämnat in din ansökan om studiemedel innan sjukdomstillfället. Vid första terminen måste du ha påbörjat studierna för att reglerna skall gälla. Detta innebär att du inte är berättigad studiemedel om du är sjuk vid starten av din första termin.

Tillfällig vård av närstående

När det gäller tillfällig vård av barn eller närstående räknas inte tiden för vården in i ditt totala antal veckor med studiemedel. Du får dock behålla studiemedlet max 18 veckor per barn och 9 veckor för vård av närstående.

Anmälan till Försäkringskassan
Anmälan vid egen sjukdom till Försäkringskassan görs via:

0771-17 90 00
forsakringskassan.se

Anmälan till CSN
Anmälan för vård av barn eller närstående till CSN görs via:

0771-27 60 00
csn.se

Har du frågor om sjukdom under studietiden?

Kontakta studentkårens ordförande!
Mejl: ordforande@karlstadstudentkar.se
Telefon: 054-700 14 87
Mobil: 073-663 14 71