SMISK

SMISK står för Sammanslutningen Musikhögskolan Ingesunds Studentsektion och är en av Karlstad Studentkårs sektioner. 

Vad är SMISK?

SMISK är en sektion under Karlstad Studentkår och fungerar också som en förening för dig som studerar på Musikhögskolan Ingesund i Arvika. 

SMISK leds av en sektionsstyrelse som utses av medlemmarna. Sektionsstyrelsen fungerar som ett språkrör för studenterna på Ingesund. Hör av dig till dem om du har några funderingar! 

Som medlem i SMISK är du också medlem i Karlstad Studentkår och får ta del av studentkårens och Mecenats alla förmåner och rabatter. Liksom Musikhögskolan Ingesund är en del av Karlstads universitet så är SMISK en studentsektion inom Karlstad Studentkår!

Förtroendeval

Varje höst kallar sektionsstyrelsen till förtroendeval. Under din tid som student på Ingesund kan du få ett sådant uppdrag. Detta innebär ett engagemang i någon av SMISKs egna kommittéer, såsom festkommittén (Vp/Bm ), SMASK (Sveriges Musikakademikers Sång Kåntest) eller någon av Ingesunds Musikhögskolas råd eller nämnder. Det är många poster som ska tillsättas, så ta chansen att engagera dig för en trivsam studietid på Ingesund!

Studentinflytande

Sektionsstyrelsen arbetar med att bevaka studenternas inflytande i de nämnder och organ som fattar beslut. Att vara representant i ett beslutande organ är ett bra sätt att påverka direkt och det är viktigt för alla studenter att det finns representanter som för deras talan. 

Ledamöter i sektionsstyrelsen:

Adrian Elmquist, ordförande

Kristina Karlsson, vice ordförande

Oskar Östlundkassör

Elin Zampieri, sekreterare

Kenny Fredriksson, socialt ansvarig

Oscar Svanströminformationsansvarig

Kontakt

Telefon: 0570-38591
E-post: smisk@mhi.kau.se 
Facebook: SMISK - Ingesunds officiella studentkårsida

Öppettider: Mån-tors 12.30 - 13.00