Studentföreningar

Under Karlstad Studentkår finns ett antal studentföreningar, föreningarna delas upp i utbildningsföreningar och intresseföreningar.

Föreningar under Karlstad Studentkår

Utbildnings- och intresseföreningar på Karlstads universitet kan ansöka om att bli godkända föreningar under Karlstad Studentkår. Ansökan om att bli en godkänd studentförening skickas till:
studiesocialt@karlstadstudentkar.se.

Att vara en godkänd studentförening under Karlstad Studentkår innebär följande fördelar:

  • Stå i Gläntan kostnadsfritt 
  • Äska (ansöka om) pengar för delfinansiering av projekt
  • Boka lokaler på universitetet gratis
  • Nyttja delar av Karlstad Studentkårs förrådsutrymmen
  • Annonsera i Insyn (informationsbladet på insidan av toalettdörrarna) för endast 100 kr

Karlstad Studentkårs föreningspolicy (pdf)

Äskningsformulär (Microsoft Word-dokument)

Att bilda en förening

En förening är en samling människor som i organiserad form bedriver någon form av verksamhet. De flesta av universitetets större utbildningar har en förening. Ibland uppkommer en önskan att om att bilda en ny förening. Man bör då tänka på att bildandet innebär ett ansvarstagande.

Organisationsnummer

En ideell förening behöver inte registreras. Den behöver inte heller ha organisationsnummer. Det enda den måste ha är i princip stadgar, styrelse och ett namn. 

Om man ändå önskar ett organisationsnummer går det bra att få detta genom att vända sig till Skatteverket. Myndigheten kräver in stadgar och utdrag ur protokoll som bland annat anger vilka som är firmatecknare.

Har du frågor om studentföreningar?

Kontakta studiesocialt ansvarig på studentkåren!
Mejl: studiesocialt@karlstadstudentkar.se
Mobil: 070-780 79 93