Studera med barn

Har du barn och är student? Här får du råd om hur det är att vara studerande förälder samt information om föräldrapenning, bostadsbidrag, vård av sjukt barn och annat viktigt.

Bra länkar för dig som är student med barn

Studerande med barn

Det kan som student vara tufft att få ekonomin att gå ihop, speciellt om du har barn under 18 år. Många studerande föräldrar tvingas arbeta vid sidan av studierna för att få ekonomin att gå ihop. Här presenterar vi kort några av de regler som gäller för studenter som har barn.

Föräldrapenning

Som student är du berättigad till föräldrapenning i samband vid barns födelse i högst 450 dagar. Saknar du sjukpenningsgrundade inkomst, dvs. att du inte arbetar vid sidan av studierna, är du berättigad till grundersättningen som förnärvarande är 225 kr per dag, vilket motsvarar 6750 kr i månaden. Ersättningen är skattepliktig.

Om du jobbat innan du började studera kan du ha en vilande sjukpenningsgrundande inkomst. Förutsättningen är att du har skyddat den samt att du inte haft något glapp mellan arbete och studier. 

Havandeskapspenning

Under din studietid är du som student inte berättigad till havandeskapspenning, alltså den ersättning som betalas ut då du inte kan arbete på grund att arbetsmiljön kan skada din eller ditt barns hälsa under graviditeten.

Arbetstidsförkortning

Det saknar för dig som student motsvarighet rätt till arbetstidsförkortning som förvärvsarbetare är berättigade.

Vård av sjukt barn

Du har som studerande ingen möjlighet att få ut tillfällig föräldrapenning vid vård av sjukt barn utan du får istället ditt CSN-stöd som vanligt. Du tvingas själv som student att ta de konsekvenser som kan uppstå om du uteblir från undervisningen vid vård av sjukt barn. CSN tar dock särskild hänsyn till försening i studierna vid hemmavarande med sjukt barn vid sin meritbedömning då du söker studiestöd på nytt. Du kan dock tvingas styrka din frånvaro genom intyg eller motsvarande om du anger att du varit hemma med sjukt barn.

Barnomsorg

Studerande föräldrar köar på samma villkor som förvärvasarbetande föräldrar då det gäller barnomsorg. Det finns en platsgaranti som innebär att du är berättigad plats inom tre månader. Barnomsorg på obekväma arbetstider, till exempel kvälls- och helgtentor kan dock innebära problem då möjligheter till detta är begränsat.

Bostadsbidrag och tilläggsbidrag från CSN

Bostadsbidrag från Försäkringskassan är ett stöd för barnfamiljer som behöver hjälp att betala hyra eller månadsavgift för sitt boende. Som förälder med låg inkomst kan du alltså ha rätt till bostadsbidrag. Du kan både kolla upp om du är berättigad till bistadsbidrag samt söka bidraget via Försäkringskassans hemsida.

Studerande med barn kan få tilläggsbidrag från CSN. Tilläggsbidragets storlek beror på om du studerar på heltid eller deltid och på hur många barn du har. Tilläggsbidraget påverkar inte bostadsbidraget. Du söker tilläggsbidraget via CSN. 

Har du frågor om att vara student med barn?

Kontakta studiesocialt ansvarig på studentkåren!
Mejl: studiesocialt@karlstadstudentkar.se
Telefon: 054-700 14 89
Mobil: 070-835 18 30