Trygghet

Som medlem i Karlstad Studentkår kan du vara trygg i att du kan fokusera på det som är viktigast under din studietid, nämligen studierna. 

Din studietid - vårt jobb

Vår viktigaste uppgift är att arbeta för att utbildningarna vid Karlstads universitet håller högsta kvalitet. Det gör vi på en rad olika sätt. Bland annat finns vi representerade i universitetets alla styrelser, råd och nämnder, där vi för fram studenters åsikter, påpekar brister och hela tiden jobbar aktivt för att se till att inga beslut fattas som påverkar dig som student negativt. 

Rättigheter

Som student har du både rättigheter och skyldigheter. Det finns en rad lagar och förordningar som reglerar dina rättigheter som student. Studentkåren arbetar ständigt med att se till att dessa rättigheter efterlevs och att du som student ska få en så rättssäker utbildning som möjligt. 

Fråga studentombudet!

Har du koll på alla lagar, skrivelser och förordningar som reglerar dina rättigheter som student? Inte? Bara lugn, studentkårens studentombud har stenkoll på vad som gäller både dig och dina föreläsare. Du kan vara trygg i att studentombudet står på din sida och hjälper dig om det skulle behövas.

Förutsättningar för studier

Studentkåren jobbar också med frågor som rör dina förutsättningar för studier. Exempel på sådana frågor är bostad, studiemedel, arbetsmiljö och aktiviteter vid sidan av studierna. 

Har du frågor om dina rättigheter?

Kontakta studentombudet!
Mejl: studentombud@karlstadstudentkar.se
Telefon: 070-780 79 90