Vad gör studentkåren?

Studentkåren arbetar för att din studietid ska bli så bra som möjligt och att du ska kunna fokusera på det som är viktigast när du studerar, nämligen dina studier. 

Din utbildning - vårt jobb

En av våra viktigaste uppgifter är att arbeta för att utbildningarna på Karlstads universitet håller hög kvalitet. Vi finns därför representerade i allt från universitetsstyrelsen till ämnesråd och fakultetsnämnder och för fram studenternas åsikter. Vi jobbar aktivt för att se till att beslut fattas som gynnar dig som studerar. 

Vi hjälper dig!

Karlstad Studentkår värnar om dina rättigheter som student. Vänd dig till studentombudet om du har frågor eller funderingar. Det kan till exempel handla om problem med en kurs, examination, uppsats eller att du känner dig orättvist behandlad. Som medlem i Karlstad Studentkår får du stöd och hjälp om du hamnar i en situation där dina rättigheter som student inte respekteras. Studentombudet har stenkoll på dina rättigheter och ger dig som medlem den hjälp du behöver. 

Förutsättningar för studier

Dålig arbetsmiljö på universitetet? Smutsigt kök på Campus? Vi arbetar för att dina förutsättningar för studier ska vara så bra som möjligt. Därför har vi kontinuerlig kontakt med olika företag och organisationer som påverkar dig som student. Det handlar till exempel om Karlstads kommun, bostadsbolag, CSN och Karlstadsbuss. Kontakta oss gärna om du har frågor, förslag eller åsikter hur förutsättningarna för studier kan förbättras. 

Studenternas organisation

Karlstad Studentkår är en organisation som styrs av sina medlemmar. Kårvalet (som du som medlem kan ställa upp i) bestämmer vilka studenter som tar plats i kårfullmäktige. Fullmäktige består av 29 medlemmar och bestämmer vilka frågor studentkåren ska driva. Kårfullmäktige sammanträder ett par gånger per termin och åsikterna regleras i Karlstad Studentkår åsiktsdokument.

Om du inte håller med i en fråga som studentkåren driver har du möjlighet att påverka/förändra genom att skriva en motion (förslag) till kårfullmäktige.

Verksamhetsplan

Varje år fastställer kårfullmäktige en verksamhetsplan som innehåller de frågor som Karlstad Studentkår ska jobba med under året. 

Studiesociala aktiviteter

Studentkåren arbetar också med att du ska få ett så rikt liv som möjligt utanför förläsningssalarna. Därför anordnar vi aktiviteter och arrangemang och har en del rabatter och förmåner knutna till vårt medlemskap. 

Studentfrågor på nationellt plan

Karlstad Studentkår är också medlemmar i SFS, Sveriges förenade studentkårer, och arbetar genom dem med studentfrågor på ett nationellt plan.

Har du frågor om vad Karlstad Studentkår gör?

Kontakta studentkårens ordförande!
Mejl: ordforande@karlstadstudentkar.se
Telefon: 054-700 14 87
Mobil: 073-663 14 71