Doktorandsektionen

Ordförande för Doktorandsektionen
Karlstad Studentkårs doktorandsektion organiserar de forskarstuderande vid Karlstads universitet.
Telefon: 054 - 700 25 06
E-post: gsa@kau.se
Doktorandombud
Karlstad Studentkårs doktorandsektion organiserar de forskarstuderande vid Karlstads universitet.
Telefon: 054 - 700 14 75
E-post: phdombud@kau.se
Vice ordförande för Doktorandsektionen
Karlstad Studentkårs doktorandsektion organiserar de forskarstuderande vid Karlstads universitet.
Telefon: 054-700 13 28
E-post: sascha.benes@kau.se
Doktorandsektionens sekreterare
Karlstad Studentkårs doktorandsektion organiserar de forskarstuderande vid Karlstads universitet.
Telefon: 054-700 22 16
E-post: josefin.velander@kau.se
Kassör för Doktorandsektionen
Karlstad Studentkårs doktorandsektion organiserar de forskarstuderande vid Karlstads universitet.
Telefon: 054-700 23 93
E-post: anna.willman@kau.se
Ledamot i Doktorandsektionens styrelse
Karlstad Studentkårs doktorandsektion organiserar de forskarstuderande vid Karlstads universitet.
Telefon: 054-700 10 73
E-post: ricardo.santos@kau.se
Ledamot i Doktorandsektionens styrelse
Karlstad Studentkårs doktorandsektion organiserar de forskarstuderande vid Karlstads universitet.
Telefon: 054-700 16 11
E-post: toke.hoiland-jorgensen@kau.se