Presidiet

Ordförande
Arbetar med att driva studentpolitiska frågor i Karlstad. Leder organisationen och svarar på frågor om bostäder för studenter.
Telefon: 073–663 14 71
E-post: ordforande@karlstadstudentkar.se
Vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar
Arbetar främst med utbildningskvalitet och utbildningsbevakning. Organiserar studentkårens studeranderepresentanter och programråd.
Telefon: 070–438 96 38
E-post: vice@karlstadstudentkar.se
Vice ordförande med studiesocialt ansvar
Arbetar med frågor som rör förutsättningar för studier, till exempel studiemiljö, studentföreningar, studiesociala aktiviteter
Telefon: 070–835 18 30
E-post: studiesocialt@karlstadstudentkar.se