Presidiet

Ordförande
Arbetar med att driva studentpolitiska frågor i Karlstad. Leder organisationen och svarar på frågor om bostäder för studenter.
Telefon: 070-780 79 92
E-post: ordforande@karlstadstudentkar.se
Vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar
Arbetar främst med utbildningskvalitet och utbildningsbevakning. Organiserar studentkårens studeranderepresentanter och programråd.
Telefon: 070-780 79 95
E-post: vice@karlstadstudentkar.se
Vice ordförande med studiesocialt ansvar
Arbetar med frågor som rör förutsättningar för studier, till exempel studiemiljö, studentföreningar, studiesociala aktiviteter
Telefon: 070-780 79 93
E-post: studiesocialt@karlstadstudentkar.se
Politisk sekreterare
Ansvarar för att Karlstad Studentkårs demokratiska processer fungerar såsom fullmäktige och styrelse. Även för att våra val till presidium och fullmäktige går rätt till.
Telefon: 070-780 79 97
E-post: organisation@karlstadstudentkar.se