Nominera Bästa Lärare 2020

Utmärkelsen Bästa Lärare är studenternas eget pris för god pedagogik i klassrummet. Du kan enkelt nominera den lärare som just du tycker förtjänar utmärkelsen!

Vartannat år delar Karlstad Studentkår ut studenternas pris till universitetets bästa lärare. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma pedagogisk kompetens på universitetet och lyfta fram bra lärare.

Vad händer med min nominering?

Sista dag för nominering är 30 mars. De nomineringar som studenter lämnat in behandlas av Karlstad Studentkårs bedömargrupp, som består av studenter från olika utbildningar.

De lärare som blivit nominerade till Bästa Lärare får sen möjlighet att skicka in en motivering till varför de är värda priset. Karlstad Studentkårs fullmäktige väljer årets Bästa Lärare på sitt möte i mars.

Utmärkelsen Bästa Lärare tillkännages och delas ut i Gläntan den 13 maj. Eftersom det är en stor och viktig händelse firar studentkåren detta! Självklart är alla lärare och studenter inbjudna!

Kriterier för att bli Bästa Lärare

Lärare som blir nominerade ska vara anställda av Karlstads universitet. Nominerande studenter och studentkårens bedömargrupp ska utgå ifrån nedanstående övergripliga kriterier.

Läraren:

  • Visar en god pedagogisk kompetens och har förmågan att förmedla sina ämneskunskaper på ett sätt som möter studenten väl i dennes eget lärande.
  • Är lyhörd och vill utveckla sin undervisning utifrån studenters synpunkter och föregående års kursvärderingar.
  • Väcker intresse inom området.
  • Visar engagemang för studenterna.
  • Uppmuntrar till utveckling av kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga hos studenten.

Nominera Bästa Lärare

Lärare som blir nominerade ska vara anställda av Karlstads universitet. 

I meddelande skriv gärna:

  • Lärarens namn
  • Det ämne som läraren undervisar inom
  • Din motivering

Har du frågor om Bästa Lärare?

Christoffer Qvist

Telefon:
070 - 780 79 95

Email:
utbildning@karlstadstudentkar.se