#tycktill - Studentlivet

Vi jobbar med att göra ditt studentliv så bra som möjligt på Karlstads universitet. Nu behöver vi din hjälp att värdera saker som påverkar studentlivet.

Foto: Karlstad Studentkår

Studentlivet

Hjälp oss att påverka genom att svara på vår enkät om studentlivet. Genom att svara på enkäten är du med i utlottning av 5 presentkort.  Ett på 1000kr och två på 500kr på ICA. Samt 2 presentkort på Mitt i City, sponsrat av Karlstads kommun

I början på månaderna november, december, februari och mars kommer ni kunna tycka till om något relaterat till det vi arbetar med på Karlstad Studentkår. Nu i februari månad vill politisk sekreterare Malin veta vad du värderar i ditt studentliv. 

Vill du dela med dig vad du tycker om uppmuntrar vi er att använda er av #tycktill 

 

Enkäten

Dela gärna enkäten med andra studenter på kau!