Har du en ide?

Vi jobbar alltid för att göra din studietid på Karlstads universitet så bra som möjligt. Har du en idé hur den kan bli bättre för dig och/eller alla studenter vill vi gärna höra den!

Foto: Karlstad Studentkår

Skicka oss din idé!