Kårval 2022

Varje vårtermin är det val till Karlstad Studentkårs fullmäktige. Genom att kandidera eller rösta i kårvalet är du med och påverkar vilka frågor studentkåren ska jobba med och vilka åsikter som ska drivas.


Här är årets listor du kan rösta på i årets kårval

– Vi ska verka för att Karlstad universitet ska leva som de lär och skärpa sitt klimatarbete.

– Vi ska genomföra och främja hållbara studentaktiviteter.

– Vi ska främja studenters möjligheter att välja hållbara och plantbaserade kostalternativ på universitetet.

– Vi ska arbeta för att öka undervisning inom hållbar utveckling och miljöfrågor på utbildningsprogrammen.

Vi vill:

1- Anordna fler evenemang
Kåren är ingenting utan dess medlemmar. Fler evenemang och tillställningar
kommer inte bara att göra studentlivet roligare. De kommer också göra det
attraktivare för icke-medlemmar att ansluta sig samt ge våra befintliga medlemmar fler skäl till att förnya sina medlemskap.

2- Sänka medlemsavgifterna
Ju fler medlemmar kåren har, desto starkare röst får vi. Trots att universitet får allt fler studenter, har kåren under flera års tid haft allt svårare att locka nya medlemmar. Som ett ytterligare led i att säkra fler medlemmar till kåren kommer vi därför att verka för en sänkning av medlemsavgifterna med 30%.

 3- Öka stödet till studentföreningarna
Universitetets olika studentföreningar sliter hårt för förbättra studenternas tillvaro
och för att utbildningarna ska hålla en så hög kvalitet som möjligt. För att underlätta deras arbete kommer vi att verka för att en större andel av kårens budget ska avsättas till föreningarna samt att äskningar i större utsträckning ska godkännas.

4- Stärka studenthälsan
Studenthälsan är en hjärtefråga för oss i KSF. Den utbredda psykiska ohälsan bland studenter måste till varje pris bekämpas. Vi kommer därför att fortsätta arbeta för ett starkare samarbete mellan kåren och studenthälsan.

 5- Utöka antalet sommarkurser
Sommarkurser är viktiga! De ger oss möjlighet att studera ämnen som inte ingår i våra program, de kan förkorta tiden tills man tar examen och de kan användas för att få tillräckligt många högskolepoäng för att vara berättigad till CSN när höstterminen kommer. Vi vill därför utöka antalet sommarkurser som erbjuds, så att fler ska kunna hitta något som passar just dem.

Vi kräver:

• En mer studentpolitiskt aktiv kår som verkar för en bättre studenthälsa och studietid på KAU
• Anonyma tentor
• Tentafria helger
• Studiefri dag efter kursavslutning
• Gratis mensskydd på universitetets toaletter
• Bostadsbidrag till alla studenter
• Mer vegetariska och veganska alternativ på universitetets restauranger och caféer

 S-studenter Karlstad kräver en mer studentpolitiskt aktiv kår som verkar för en stärkt studenthälsa och en studietid med hög kvalitet. Våra punkter ökar rättssäkerheten, främjar studenthälsan och förebygger psykisk ohälsa. Vi kommer arbeta för att stärka studenternas ekonomiska situation samt verka för att Karlstad universitet ska bli mer klimat vänligt.


Kårvalet - Så funkar det

Rösta här via karvalet.se

Så här går det till när studentkårens medlemmar väljer kårfullmäktige:

  • Medlemmar ställer upp i kårvalet.
  • Som medlem kan du ställa upp med en lista i kårvalet. En lista är en sammanslutning av studenter som tillsammans driver gemensamma studentfrågor. Sista dagen att nominera en lista är den 14 mars.
  • I kårvalet röstar studentkårens medlemmar på de olika listorna. En gång per år, i mars eller i april, hålls kårvalet och alla studentkårens medlemmar har rösträtt.

En lista består av en eller flera studenter som går samman och kandiderar i kårvalet. Studenterna som är med i listan kandiderar således till en plats som ledamot i kårfullmäktige men hela listan arbetar gemensamt och kampanjar under kårvalet. Varje lista får ett ekonomiskt stöd från studentkåren för sitt marknadsföringsmaterial.

Medlemmarna väljer kårfullmäktige
Kårvalets utgång bestämmer hur många stolar de olika listorna får i fullmäktige. Får en lista hälften av alla röster får de hälften av stolarna i fullmäktige. I kårfullmäktige sitter 29 ledamöter.

Kårfullmäktige driver frågor och åsikter
Det är fullmäktige som bestämmer vilka frågor och åsikter studentkåren ska driva under året. Fullmäktige beslutar också om verksamhetsplanen, som slår fast vad studentkåren ska jobba med under det kommande verksamhetsåret. Varje listas ledamöter arbetar tillsammans angående vilka studentfrågor de vill driva i kårfullmäktige.

Fullmäktige utser organisationens företrädare
Det är också fullmäktige som bestämmer över/utser kårstyrelsen. Kårstyrelsens uppgift är att genomföra verksamhetsplanen och ha ansvar över anställda och arvoderade. Kårstyrelsen består av presidiet samt 6-8 styrelseledamöter. Fullmäktige utser också studeranderepresentanter, chefredaktör för studenttidningen, presidiet och utskott samt sektionerna SMISK och Doktorandsektionen.

Vad innebär det att sitta med i kårfullmäktige?
Att sitta i Karlstad Studentkårs fullmäktige är både roligt och lärorikt. Kårfullmäktige är studentkårens högsta beslutande organ som träffas på kvällstid ungefär en gång i månaden, där beslut i viktiga frågor om Karlstad Studentkårs verksamhet och ekonomi fattas. Därför ger uppdraget som fullmäktigeledamot bra och meriterande erfarenheter. Det finns också möjlighet att engagera sig i studentkårens utskott och andra arbetsgrupper.

Hur röstar jag?
Det är superenkelt att rösta! På karvalet.se loggar du in med samma uppgifter som till Mecenat, så kom ihåg att aktivera ditt Mecenatkort.

Engagera dig i kårvalet
Förutom att rösta och ställa upp med en lista i kårvalet kan du engagera dig i valet som valförrättare. Om du är intresserad av att engagera dig i kårvalet, skicka ett mejl till: val@karlstadstudentkar.se

Har du frågor om kårvalet?

Kontakta Vidar Ericson
Projektledare för Kårvalet 2022

Email:
val@karlstadstudentkar.se