På gång

På KS driver vi många olika projekt och kampanjer du kan engagera dig i.

Foto: Karlstad Studentkår

Pågående projekt: 

JPRO – inspirerar studenter till att lära sig och diskutera kring mänskliga rättigheter som bland annat jämställdhet och antirasism. 2019 hölls de första temadagarna som vi hoppas kommer bli en årlig händelse.


Vilande projekt: 

Sex&Sånt – Projektet Sex&Sånt sker i samverkan med Landstinget i Värmland och finansieras med stöd från Folkhälsomyndigheten. Vi vill med projektet förbättra studenters psykiska och fysiska hälsa med inriktning mot alkohol- och drogpreventivt arbete samt belysa den koppling till osäkert sex som för med sig ett stort risktagande.

Stora delar av studentpopulationen vid Karlstads universitet befinner sig i riskgruppen för sexuellt överförbara infektioner (HIV/STI), vilket gör att ett riktat arbete är nödvändigt. 

Huvudsyften med projektet Sex&Sånt är att: 

  • Förbättra studenters psykiska och fysiska hälsa
  • Sprida kunskap om riskerna med oskyddat sex och riskerna vid bruk av alkohol och narkotika
  • Belysa och motverka potentiell spridning av HIV/STI

Det pågår just nu inga kampanjer.

Har du frågor om medlemskap i Karlstad Studentkår?​

Du hittar oss på kårexpeditionen!

Telefon:
054-700 14 85