Programrådsrepresentanter

Studentinflytande genom programråd

Programråden arbetar bland annat med utvärdering av programen. Det kan till exempel handla om förslag till förändringar av programmet, diskussion om resultat av kursvärderingar och granskning till föreslagna kursplaner. Studenter ska vara väl representerade i programråden och ha inflytande över sin utbildning. Du behöver inga särskilda förkunskaper och självklart hjälper vi dig inför dina första möten. Att vara programrådsrepresentant är:
  • Meriterande
  • Kontaktskapande
  • Utvecklande

Arbetsintegrerat förskollärarprogram

Biologiprogrammet

 Civilekonomprogrammet

Civilingenjör Datateknik

Civilingenjör Energi- och miljöteknik

Civilingenjör Industriell ekonomi

Civilingenjör Kemiteknik

Civilingenjör Maskinteknik

Civilingenjör Teknisk fysik

Fastighetsekonomi

Förskollärarprogram inom VAL-projektet

Förskollärarprogrammet

Grundlärarprogrammet inriktning Fritidshem

Grundlärarprogrammet: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Grundlärarprogrammet: Grundskolans årskurs 4-6

Hälsa, miljö och samhälle – Kandidatprogram i folkhälsovetenskap

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inriktning husbyggnad

Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik

Högskoleingenjörsprogrammet i elektroteknik

Högskoleingenjörsprogrammet i energi- och miljöteknik

Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design

Högskoleingenjörsprogrammet i lantmäteriteknik och geografisk IT

Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik

Idrotts- och hälsocoachprogrammet

Internationella affärer

IT-design: Affärssystem och ekonomi

IT-design: Systemdesign

IT, projektledning och affärssystem

Juristprogrammet

Kandidatprogram i datavetenskap

Kommunikation och PR

Konstnärlig kandidat, musiker

Kulturvetarprogrammet

Lantmätarprogrammet med inriktning mät och kartteknik

Läkemedelsanalys – Kandidatprogram i kemi

Matematikprogrammet

Medier och kommunikation: Digitala medier och analys

Medier och kommunikation: Visuell kommunikation och design

Miljö och säkerhet

Musiklärarprogrammet

Musikproduktionsprogrammet

Personal och arbetsliv

Politices kandidat

Psykologprogrammet

Samhällsanalytiker

Samhällsplanerarprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet

Socionomprogrammet

Tandhygienistprogrammet

Tekniskt – naturvetenskapligt basår

Turismprogrammet

Vidareutbildning av obehöriga lärare

Webbutvecklare

Yrkeslärarprogrammet

Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Biologi

Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Engelska

Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Historia

Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Idrott och hälsa

Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Kemi

Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Matematik

Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Matematik – Fysik

Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Naturkunskap

Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Religion

Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Samhällskunskap

Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Spanska

Ämneslärarprogrammet: Gymnasieskolan: Svenska

Ämneslärarprogrammet: Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9: Engelska

Ämneslärarprogrammet: Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9: Geografi

 Ämneslärarprogrammet: Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9: Idrott och hälsa       

Ämneslärarprogrammet: Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9: Matematik    

Ämneslärarprogrammet: Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9: Samhällskunskap                  

Ämneslärarprogrammet: Ämneslärarprogrammet årskurs 7-9: Svenska