Studentrepresentation

Vill du sitta med i någon av universitetets styrelser, råd eller nämnder? Arbetet är kul, utvecklande och meriterande.

Foto: Karlstad Studentkår

Din studietid - vårt jobb

Vår viktigaste uppgift är att arbeta för att utbildningarna vid Karlstads universitet håller högsta kvalitet. Det gör vi på en rad olika sätt. Bland annat finns vi representerade i universitetets alla styrelser, råd och nämnder, där vi för fram studenters åsikter, påpekar brister och hela tiden jobbar aktivt för att se till att inga beslut fattas som påverkar dig som student negativt. 

Organiserar studentinflytandet

Karlstad Studentkår organiserar studentinflytandet, genom bland annat:

 • Studerandeprepresentanter/Programråd
 • Kursvärderingar
 • Daglig kontakt med studenter
Foto: Karlstad Studentkår

Bli studentrepresentant

I maj pågår studentkårens årliga kampanj för att rekrytera studentrepresentanter till kommande läsår. Ta chansen att fråga oss om uppdragen när vi kampanjar i Gläntan under den här tiden, eller maila utbildning@karlstadstudentkar.se.  Kårfullmäktige kommer därefter utse representanter vid sitt sammanträde i slutet på maj eller början på juni.

En studentrepresentant är en student som sitter med där beslut fattas som rör studenter, till exempel i någon av universitetets nämnder, styrelser eller råd,och representerar studenters åsikter i olika frågor. En studeranderepresentants uppgift är att ge ett studentperspektiv på olika frågor, samt se till att inga beslut fattas som missgynnar studenterna. Det är Karlstad Studentkår som utser studentrepresentanterna.

Du behöver inga särskilda förkunskaper och självklart hjälper vi dig inför dina första möten.

Att vara studentrepresentant är:

 • Meriterande
 • Kontaktskapande
 • Utvecklande
 • Dessutom är vissa poster arvoderade
 1. Studentkåren jobbar också med frågor som rör dina förutsättningar för studier. 
 2. Exempel på sådana frågor är bostad, studiemedel, arbetsmiljö och aktiviteter vid sidan av studierna.
 3. Studentkåren jobbar också med frågor som rör dina förutsättningar för studier. 

Så funkar det

Som studentrepresentant sitter du med på möten i något av universitetets, eller andra studentnära verksamheters, organ. Du får handlingar att läsa innan mötet så du vet vad som ska behandlas. Mycket handlar om att se till att inga beslut fattas som drabbar studenter negativt, men också att aktivt driva fram bra beslut som gynnar studenter. 

Vilket uppdrag passar mig?

Svårt att välja? Mejla studentkårens vice ordförande om du vill ha tips på vilka uppdrag som passar dig och din utbildning. Det är kårfullmäktige som behandlar ansökningarna. Vi rekryterar studentrepresentanter fortlöpande under läsåret. Du kan söka fler än en post om du vill.

70 olika poster

Det finns cirka 70 olika poster som du kan söka. Posterna innefattar olika typer av uppdrag. Många av dem har en tydlig koppling till olika utbildningar, och är i högsta grad meriterande. Inga särskilda förkunskaper krävs. Omkring hälften av posterna är arvoderade, vilket innebär att du får ekonomisk ersättning för ditt engagemang.

4-5 möten per termin

Som studentrepresentant går du på möten cirka 4-5 gånger per termin. En studentrepresentant fungerar som studentkårens förlängda arm.

Men jag kan ju inte frågorna?

Blir du vald som studentrepresentant av kårfullmäktige får du inbjudningar till utbildningsträffar där vi diskuterar frågor som rör just den nämnd du ska vara representant i, samt en kontinuerlig kontakt med studentkåren. Du behöver inte vara orolig för att inte veta något om frågorna. Vi på studentkåren finns alltid bakom dig med information och stöttning! Det är helt naturligt att det kan ta ett par möten innan du hunnit bli insatt i frågorna.

Följa åsiktsdokument

Som studentrepresentant ska du följa studentkårens åsiktsdokument. I övriga frågor gäller det att ta egna ställningstaganden och alltid ha studenternas bästa i åtanken. Du kan alltid bolla dina frågor och funderingar med studentkåren.

Ansökan till att bli studentrepresentant

Det går bra att söka fler än ett uppdrag, men du måste göra en ny ansökan för varje uppdrag du söker.

Foto: Karlstad Studentkår

Programrådsrepresentanter

Studentinflytande genom programråd

Programråden arbetar bland annat med utvärdering av programen. Det kan till exempel handla om förslag till förändringar av programmet, diskussion om resultat av kursvärderingar och granskning till föreslagna kursplaner. Studenter ska vara väl representerade i programråden och ha inflytande över sin utbildning.

Du behöver inga särskilda förkunskaper och självklart hjälper vi dig inför dina första möten.

Att vara programrådsrepresentant är:

 • Meriterande
 • Kontaktskapande
 • Utvecklande

Så funkar det

Som programrådsrepresentant är du en representant från Karlstad Studentkår och för ditt program. Du får en dagordning innan mötet så du kan förbereda dig och samla information från andra som läser på ditt program. Mycket handlar om att se till att lyfta frågor från studenternas perspektiv, men också att aktivt driva frågor som gynnar studenterna på programmet.

Platserna finns på varje program

I programråden är studeranderepresentationen viktig, därför finns det platser för studenter från varje program. Programråden är tydligt kopplad till programmen och dina åsikter som är viktiga. Inga särskilda förkunskaper krävs.

1-5 möten per termin

Som programrådsrepresentant går du på möten cirka 1-5 gånger per termin. En programrådsrepresentant fungerar som studenterna och studentkårens förlängda arm.

Dina åsikter är viktiga

Det är dina åsikter man är intresserad av. Hur kan man förbättra utbildningen? Vad fungerar bra, mindre bra? Här har du chansen att lyfta frågorna så många studenter funderar och pratar kring. Om du blir fundersam på något har du alltid Karlstad Studentkår att vända dig till.

Ansök till att bli programrådsrepresentant

Det går bra att söka fler än ett uppdrag, men du måste göra en ny ansökan för varje uppdrag du söker.

Har du frågor om studentrepresentation eller programråd?

Christoffer Qvist

Telefon:
070-780 79 95

Email:
utbildning@karlstadstudentkar.se