Kårval 2020

Varje vårtermin är det val till Karlstad Studentkårs fullmäktige. Genom att kandidera eller rösta i kårvalet är du med och påverkar vilka frågor studentkåren ska jobba med och vilka åsikter som ska drivas.

Vem kan jag rösta på i Kårvalet 2019? 
Du kan rösta på kandidater från följande fyra listor. (Listan är i bokstavsordning).

Kristdemokratiska Studentförbundet Karlstad

MST Karlstad

Utbildningslistan

Utfyllningslistan

Läs mer om varje lista här:

Kandidater:
1. Nawres Taki
2. William Persson
3. Johan Heder – johahede101@student.kau.se (kontaktperson)

De frågor vi vill driva:

1. Stöd åt studenthälsan

Studenternas hälsa är en viktig fråga för Kristdemokratiska Studentförbundet. Därför vill vi arbeta för att studenthälsan ska ha lättare att nå ut till studenter, att studenthälsan ska vara mer tillgänglig för studenter och att studenthälsan ska inkluderas i högre grad under nollningen.

2. Utökat antal sommarkurser

Sommarkurser är viktiga för studenter. De ger studenter möjlighet att studera ämnen som inte ingår i deras program, de kan förkorta tiden tills man tar examen och de kan användas för att få tillräckligt med högskolepoäng för att vara berättigad till CSN när höstterminen kommer. Vi i Kristdemokratiska Studentförbundet vill utöka antalet sommarkurser som erbjuds på Karlstad Universitet så att studenter får mer kurser att välja på.

3. Ökat samarbete mellan Karlstad och Ingesund

Kristdemokratiska Studentförbundet ser värdet i ökade kontakter mellan universitetets studenter på våra olika campus och vi ser studentkåren som en naturlig part att arbeta med det. Om vi får ert förtroende så kommer vi att arbeta med det i fullmäktige, bland annat genom att verka för ökade transportmöjligheter mellan Karlstad och Ingesund när stora evenemang arrangeras.

Our political issues:

1. Supporting the student health services

2. Larger number of summer courses

3. Increased cooperation between Karlstad and Ingesund

Kandidater:
1. Frida Hjerpe – fridahjerpes@gmail.com (kontaktperson)
2. Sebastian Hasselström
3. Mathias Karlsson
4. Amos Friedman
5. Sebastian Hardin
6. Isabella Sahlbom
7. Nicole Jacobs
8. Cecilia Nielsen
9. Martin Hector

De frågor vi vill driva:

1. Kåren ska vara stöttande, inte styrande

Lämna vinet ifred! Kåren ska fungera som en stöttepelare till föreningarna, ingen järnhand. Därför vill Moderata studenter att kåren mer explicit ska fokusera på sitt påverkansarbete mot universitetet. Det är på tiden att det finns ett stabilt Wi-Fi oavsett vart i byggnaderna du befinner dig, och att man separat upphandlar fler aktörer så att maten och kaffet kan bli billigare.

2. Mer e-böcker, bättre för miljön och plånboken

Trött på att inte kunna köra ctrl-F i kursliteraturen? Trött på att lägga mer pengar än du behöver på något som kunde vara både billigare och mer lättillgängligt? Tycker du att det är synd att fälla träd i onödan? Då ska du rösta på Moderata studenter i kårvalet! Vi vill att universitetet vid val av ny kurslitteratur, även ska värdera den elektroniska tillgången. Det sparar både tid, pengar och på miljön!

3. Närmare till arbetsmarknaden, med fler ex-jobb

Dina universitetsstudier ska löna sig! Att få chansen att göra sitt examensarbete hos en framtida arbetsgivare leder till både värdefulla erfarenheter och kontakter. Men även om viljan hos studenter ofta finns, har vi märkt att detta är svårt att få till. Moderata studenter vill att kåren ska ställa högre krav på universitetet när det kommer till möjligheten att få göra ex-jobb. En röst på Moderata studenter är en röst för din framtid.

Sammanfattning på engelska:

By voting on Moderata Studenter you share the opinion that:

– More course literature should be available as e-books. It is cheaper for you and better for the environment.

– Karlstad University should make it easier for students to do their thesis work at an actual workplace. It will make your first job less hard to get.

– The Student Union need to focus more on influencing Karlstad University. The Wi-Fi should be stable everywhere, not vary depending on your location. The university should also aim for new agreements with more restaurants. With healthy competition, food and coffee can become even more affordable.

Kandidater:
1. Tim Björk – TimBjork@outlook.com (kontaktperson)
2. Oscar Karlsson
3. Linnea Skytte
4. Kristin Nilsson
5. Cassandra Björk
6. Michel Brinckmann

De frågor vi vill driva:

1 Internet/Wifi

Stabilare och bättre uppkoppling till Universitets internet/wifi.

2 Studiemiljö

Att universitet skall ha fler studieplatser och följa upp arbetet för fler mikrovågsugnar.

3 Förbindelser

Utöka antalet parkeringsplatser och sänka taxan.

4 Utbildning

Alla studenter skall ha lika tillgång till lärarledda timmar och inspelade föreläsningar.

5 Litteratur

Tydligare litteraturlistor.

6 Studentstöd

Förbättra samarbetet med Studenthälsan för alla studenters rätt till ett hälsosamt studieliv.

Kandidater:
1. Christoffer Qvist – qvist90@live.se (kontaktperson)
2. Dennis Hedbom

De frågor vi vill driva:

1 Bättre matutbud på universitet

2 Bättre rabatter på hockeybiljetter för studentkårens medlemmar

3 Bättre handelsplats för tygmärken och fler memes


Kårvalet - Så funkar det

Så här går det till när studentkårens medlemmar väljer kårfullmäktige:

  • Medlemmar ställer upp i kårvalet.
  • Som medlem kan du ställa upp med en lista i kårvalet. En lista är en sammanslutning av studenter som tillsammans driver gemensamma studentfrågor. Sista dagen att nominera en lista är den 13 mars.
  • I kårvalet röstar studentkårens medlemmar på de olika listorna. En gång per år, i mars eller i april, hålls kårvalet och alla studentkårens medlemmar har rösträtt.

En lista består av en eller flera studenter som går samman och kandiderar i kårvalet. Studenterna som är med i listan kandiderar således till en plats som ledamot i kårfullmäktige men hela listan arbetar gemensamt och kampanjar under kårvalet. Varje lista får ett ekonomiskt stöd från studentkåren för sitt marknadsföringsmaterial.

Medlemmarna väljer kårfullmäktige
Kårvalets utgång bestämmer hur många stolar de olika listorna får i fullmäktige. Får en lista hälften av alla röster får de hälften av stolarna i fullmäktige. I kårfullmäktige sitter 29 ledamöter.

Kårfullmäktige driver frågor och åsikter
Det är fullmäktige som bestämmer vilka frågor och åsikter studentkåren ska driva under året. Fullmäktige beslutar också om verksamhetsplanen, som slår fast vad studentkåren ska jobba med under det kommande verksamhetsåret. Varje listas ledamöter arbetar tillsammans angående vilka studentfrågor de vill driva i kårfullmäktige.

Fullmäktige utser organisationens företrädare
Det är också fullmäktige som bestämmer över/utser kårstyrelsen. Kårstyrelsens uppgift är att genomföra verksamhetsplanen och ha ansvar över anställda och arvoderade. Kårstyrelsen består av presidiet samt 6-8 styrelseledamöter. Fullmäktige utser också studeranderepresentanter, chefredaktör för studenttidningen, presidiet och utskott samt sektionerna SMISK och Doktorandsektionen.

Vad innebär det att sitta med i kårfullmäktige?
Att sitta i Karlstad Studentkårs fullmäktige är både roligt och lärorikt. Kårfullmäktige är studentkårens högsta beslutande organ som träffas på kvällstid ungefär en gång i månaden, där beslut i viktiga frågor om Karlstad Studentkårs verksamhet och ekonomi fattas. Därför ger uppdraget som fullmäktigeledamot bra och meriterande erfarenheter. Det finns också möjlighet att engagera sig i studentkårens utskott och andra arbetsgrupper.

Hur röstar jag?
Det är superenkelt att rösta! På karvalet.se loggar du in med samma uppgifter som till Mecenat, så kom ihåg att aktivera ditt Mecenatkort.

Engagera dig i kårvalet
Förutom att rösta och ställa upp med en lista i kårvalet kan du engagera dig i valet som valförrättare. Om du är intresserad av att engagera dig i kårvalet, skicka ett mejl till: val@karlstadstudentkar.se.

Har du frågor om kårvalet?

Kontakta Malin Sannerstedt
Projektledare för Kårvalet 2020

Email:
val@karlstadstudentkar.se