Kårval 2021

Varje vårtermin är det val till Karlstad Studentkårs fullmäktige. Genom att kandidera eller rösta i kårvalet är du med och påverkar vilka frågor studentkåren ska jobba med och vilka åsikter som ska drivas.


Kårvalet - Så funkar det

Så här går det till när studentkårens medlemmar väljer kårfullmäktige:

  • Medlemmar ställer upp i kårvalet.
  • Som medlem kan du ställa upp med en lista i kårvalet. En lista är en sammanslutning av studenter som tillsammans driver gemensamma studentfrågor. Sista dagen att nominera en lista är den 7 mars.
  • I kårvalet röstar studentkårens medlemmar på de olika listorna. En gång per år, i mars eller i april, hålls kårvalet och alla studentkårens medlemmar har rösträtt.

En lista består av en eller flera studenter som går samman och kandiderar i kårvalet. Studenterna som är med i listan kandiderar således till en plats som ledamot i kårfullmäktige men hela listan arbetar gemensamt och kampanjar under kårvalet. Varje lista får ett ekonomiskt stöd från studentkåren för sitt marknadsföringsmaterial.

Medlemmarna väljer kårfullmäktige
Kårvalets utgång bestämmer hur många stolar de olika listorna får i fullmäktige. Får en lista hälften av alla röster får de hälften av stolarna i fullmäktige. I kårfullmäktige sitter 29 ledamöter.

Kårfullmäktige driver frågor och åsikter
Det är fullmäktige som bestämmer vilka frågor och åsikter studentkåren ska driva under året. Fullmäktige beslutar också om verksamhetsplanen, som slår fast vad studentkåren ska jobba med under det kommande verksamhetsåret. Varje listas ledamöter arbetar tillsammans angående vilka studentfrågor de vill driva i kårfullmäktige.

Fullmäktige utser organisationens företrädare
Det är också fullmäktige som bestämmer över/utser kårstyrelsen. Kårstyrelsens uppgift är att genomföra verksamhetsplanen och ha ansvar över anställda och arvoderade. Kårstyrelsen består av presidiet samt 6-8 styrelseledamöter. Fullmäktige utser också studeranderepresentanter, chefredaktör för studenttidningen, presidiet och utskott samt sektionerna SMISK och Doktorandsektionen.

Vad innebär det att sitta med i kårfullmäktige?
Att sitta i Karlstad Studentkårs fullmäktige är både roligt och lärorikt. Kårfullmäktige är studentkårens högsta beslutande organ som träffas på kvällstid ungefär en gång i månaden, där beslut i viktiga frågor om Karlstad Studentkårs verksamhet och ekonomi fattas. Därför ger uppdraget som fullmäktigeledamot bra och meriterande erfarenheter. Det finns också möjlighet att engagera sig i studentkårens utskott och andra arbetsgrupper.

Hur röstar jag?
Det är superenkelt att rösta! På karvalet.se loggar du in med samma uppgifter som till Mecenat, så kom ihåg att aktivera ditt Mecenatkort.

Engagera dig i kårvalet
Förutom att rösta och ställa upp med en lista i kårvalet kan du engagera dig i valet som valförrättare. Om du är intresserad av att engagera dig i kårvalet, skicka ett mejl till: polsek@karlstadstudentkar.se 

Har du frågor om kårvalet?

Kontakta Johan Heder
Projektledare för Kårvalet 2021

Email:
polsek@karlstadstudentkar.se