Efter att ha räknat, och kontrollräknat, rösterna kan vi nu presentera ett resultat.

Ta del av det här.

Röstningen för kårvalet 2023 är igång!! Var med och bidra till ett bättre studentliv och lägg din röst på karvalet.se.

FÖRENADE FÖRENINGAR

Vi vill:

 1. Upprätta ett gemensamt kårhus för alla studenter inne i Karlstads centrum.                                                                   
 2. Samverka mellan föreningarna och genomföra stora evenemang för alla att delta på. I samband med detta vill vi även öka det ekonomiska stödet till just denna typ av evenemang.                                                                                               
 3. Utveckla Karlstads studentkultur utöver vad den är idag. Vi vill se en kår som verkar för föreningslivet på KAU och därför behöver representationen breddas och föreningarna inkluderas.
Förenade föreningar
 1. Daniel Vamos (Klimatstudenterna)
 2. Oliver Öqvist (SEKE)
 3. Hannes Rydberg Åström (LÄSK)
 4. Marcus Lindström (LINDA)
 5. Ebba Strid (JFK)
 6. Abdalla Ahmed (BAMSE)
 7. Viktor Andersson (PELIKAN)
 8. Wilma Fahlgren (ESTIEM)
 9. Veronika Svanström (TURE)
 10. Trinity Stenberg (KAULAS)
 11. Jenny Storsjö (Klimatstudenterna)
 12. Emma Elmér (LÄSK)
 13. Jonathan Lång (LINDA)
 14. Wilma Landahl (JFK)
 15. My Almsand (PELIKAN)
 16. Ada Andrén (Klimatstudenterna)

S-STUDENTER

Vi vill:

 1. S-studenter Karlstad kräver billigare kollektivtrafik för studenter, kostnadstak på kurslitteratur, billigare kaffe/mat på KAU. Priserna på KAU är för de anställda och inte
  studenterna, man ska ha råd att glömma matlåda!                                                                            
 2. Studenter tvingas spendera stora delar av studiemedel på kurslitteratur. För att minska
  litteraturkostnaden måste högskolebiblioteken ha ett stort utbud av kurslitteratur. KAU
  måste digitalisera och öka andelen e-böcker.                                            
 3. Inför förmånligt studentpris i kollektivtrafiken! Att vara student ska vara hållbart för miljön
  och plånboken, sänk priserna på kollektivtrafiken och möjliggör för studenterna att lättare
  resa i Karlstad!
S-studenter
 1. Moa Andersen
 2. Felicia Svensson
 3. Adnan Halilovic
 4. Alva Edström
 5. Filip Olsson
 6. Rachel Luanda Sara
 7. William Dahlén
 8. Louise Eriksson
 9. Ali Boali
 10. Samra Levnjak
 11. Johan Ottosson
 12. Leyla Yousefi
 13. Yasin Amini
 14. Mikal Eyob

BORGERLIG ALLIANS

Vi vill:

 1. Fler evenemang

  Kåren är ingenting utan dess medlemmar. Fler evenemang och tillställningar kommer inte bara att göra studentlivet roligare, utan också göra det attraktivare för icke-medlemmar att ansluta sig samt ge våra befintliga medlemmar fler skäl till att förnya sina medlemskap.

 2. Sänkta medlemsavgifter

  Ju fler medlemmar kåren har, desto starkare röst får vi. Trots fler studenter har kåren under flera års tid haft svårt att locka nya medlemmar. Som ett led i att säkra fler medlemmar till kåren kommer vi därför att verka för en sänkning av medlemsavgifterna motsvarande 30%

 3. Fler lunchutrymmen och mikrovågsugnar

  Vi vill även förbättra studentmiljön under lunchtid och vi verkar därför för fler platser i gläntan, samt fler mikrovågsugnar och studentpentryn på universitetet.

Borgelig allains 
 1. William Persson
 2.  Erik Örberg
 3.  Gabriel Magnusson
 4.  Jesper Holmgård
 5. Johan Heder
 6. Adam Råstock
 7.  Carl Hammar
 8. Arvid Bengtson
 9. Claudia Jacobs 
 10. Svante Hallstedt
 11. Olle Rosenqvist 
 12. Noah Hjortman
 13. Emma Wikström 
 14. Madelene Hårseth 
 15. Oscar Bergstrand 
 16. Tilda Eriksson 
 17.  Emil Dovrén


Kårvalet - Så funkar det

Hur röstar jag?

Det är superenkelt att rösta! På karvalet.se loggar du in med samma uppgifter som till Mecenat, så kom ihåg att aktivera ditt Mecenatkort.

Så här går det till när studentkårens medlemmar väljer kårfullmäktige:

 • Medlemmar ställer upp i kårvalet med listor
 • I kårvalet röstar studentkårens medlemmar på de olika listorna. Alla medlemmar i Karlstad Studentkår har rösträtt.

En lista består av en eller flera studenter som går samman och kandiderar i kårvalet. Studenterna som är med i listan kandiderar således till en plats som ledamot i kårfullmäktige men hela listan arbetar gemensamt och kampanjar under kårvalet. Varje lista får ett ekonomiskt stöd från studentkåren för sitt marknadsföringsmaterial.

Medlemmarna väljer kårfullmäktige
Kårvalets utgång bestämmer hur många stolar de olika listorna får i fullmäktige. Får en lista hälften av alla röster får de hälften av stolarna i fullmäktige. I kårfullmäktige sitter 29 ledamöter.

Kårfullmäktige driver frågor och åsikter
Det är fullmäktige som bestämmer vilka frågor och åsikter studentkåren ska driva under året. Fullmäktige beslutar också om verksamhetsplanen, som slår fast vad studentkåren ska jobba med under det kommande verksamhetsåret. Varje listas ledamöter arbetar tillsammans angående vilka studentfrågor de vill driva i kårfullmäktige.

Har du frågor om kårvalet 2023?

Styrelsen 2022-04023

André Norlén

Ordförande valnämden


Email:
val@karlstadstudentkar.se