Mecenat

Ditt medlemskort i Karlstad Studentkår är också ditt Mecenatkort! Kortet bevisar ditt medlemskap i studentkåren och ger dig rätt till både studentkårens och Mecenats rabatter och förmåner.

Foto: Karlstad Studentkår

Medlemskort

Karlstad Studentkårs medlemskort är ett mintgrönt Mecenatkort. Kortet bevisar ditt kårmedlemskap och gör att du kan använda både studentkårens och Mecenats rabatter och förmåner. När du blivit medlem skickas kortet automatiskt till din folkbokförda adress. Leveranstiden för kortet är två veckor. 

Använd Mecenats app

Ha kortet i mobilen! Appen innehåller en kortbild på ditt aktuella Mecenatkort. Den kan visas upp som alternativ till ditt ordinarie kort och berättigar till studentrabatt.

Läs mer: mecenat.se/kundtjanst/kortet-i-mobilen

En medlemsförmån

Mecenatkortet är en förmån för Karlstad Studentkårs studerandemedlemmar. Det är alltså bara du som både är studerande på Karlstads universitet och kårmedlem som får ett Mecenatkort. 

Icke studerande stödmedlemmar får ej Mecenatkortet.

Pris för medlemskap

Du löser enkelt medlemskap via vår medlemsportal: medlem.karlstadstudentkar.se eller i vår kårexpedition, 1A 314, på universitetet. Priset för medlemskap är 250 kr per år eller 150 kr per termin.

Reserabatt hos SJ/SMS-intyg

Huruvida du är berättigad till SJ:s studentrabatt eller inte beror på din studietakt och ålder. För att resa med Mecenats studentrabatt måste du kunna styrka att du är berättigad till rabatten.

Läs mer: mecenat.se/kundtjanst/reserabatter

Som student har du både rättigheter och skyldigheter. Det finns en rad lagar och förordningar som reglerar dina rättigheter som student. Studentkåren arbetar ständigt med att se till att dessa rättigheter efterlevs och att du som student ska få en så rättssäker utbildning som möjligt. 

Har du frågor om medlemskap i Karlstad Studentkår?​

Du hittar oss på kårexpeditionen!
1A 314 (bredvid Transformum)

Telefon:
054-700 14 85