Stort tack till alla som röstade i årets kårval!!! Vi har nu både räknat och kontrollräknat alla röster och vi kan nu presentera resultatet för Kårvalet 2024! 

& till alla som engagerat sig, allt från likeat en post på instagram till att själv ställa upp i valet – ni har gjort skillnad, TACK!