Bästa Lärare 2020

Vartannat år delar Karlstad Studentkår ut utmärkelsen "Bästa Lärare" efter nomineringar från enskilda studenter och utbildningsföreningarna.

Vinnare av utmärkelsen Bästa Lärare 2020 - Martin Lind

Martin Lind är universitetslektor och har blivit nominerad av två olika föreningar och har därav två olika motiveringar. Dessa lyder: 

”En mycket pedagogisk, metodisk och kunnig lärare som under året hjälpt många elever att klara svåra kurser och gett en stabil grund till fortsatta studier. Det märks att Martin brinner för ämnet matematik och finns alltid till hjälp om man söker det. Han har en god förmåga att aldrig döma samt erhålla konkreta metoder och tankesätt. Martin är en inspirerande lärare med ett outtröttligt tålamod, visar stort engagemang gentemot sina elever och tar sig tid till att svara grundligt på alla frågor som ställs. Martin är rättvis i sin bedömning och stöttar studenter med allt de behöver inför tentamen. Han har dessutom lite humor.”

”Martin Lind är bra på att förklara de frågor som ställs. Han har även en bra balans mellan metodik och teori. På föreläsningarna håller han ett bra tempo så att man inte hinner slappna av och bli trött. Martin Lind är oslagbart pedagogisk och förståelsefull när de kommer till att lära ut oavsett nivå på matematiken. Det är en konst att han kan lära ut inom samma ämne på väldigt hög nivå men ändå kan se problemet med att förstå väldigt fundamentala delar av detsamma. Utöver ovannämnda är Martin lind allmänt trevlig och ställer alltid upp att svara på frågor och hjälpa med att lösa tal både i person och på email vare sig de är måndag eller jul-ledigt.”

Har du frågor om Bästa Lärare?

Christoffer Qvist

Email:
utbildning@karlstadstudentkar.se