Vår internpolitik

Som medlem i Karlstad Studentkår kan du vara trygg i att du kan fokusera på det som är viktigast under din studietid, nämligen studierna.

Foto: Karlstad Studentkår

Organisation

Karlstad Studentkårs fullmäktige

Fullmäktige är studentkårens högsta beslutande organ och består av 27 ledamöter som till vardags är studenter. Fullmäktigeledamötena väljs genom kårvalet som hålls i mars eller i april varje år. Det är fullmäktige som bestämmer vilka övergripande frågor och åsikter studentkåren ska driva samt beslutar om studentkårens ekonomi. Under ett verksamhetsår utser fullmäktige också studentkårens styrelse, studerande-representanter, chefredaktör och utskott. Fullmäktiges möten leds av mötesordförande och alla fullmäktigemöten är öppna för medlemmar.

Vad gör styrelsen?

Styrelsen väljs av kårfullmäktige och arbetar främst med att besluta om hur den treåriga organisationsstrategin ska konkretiseras och genomföras. Studentkårens ordförande leder styrelsens arbete. Kårstyrelsen har också personalansvar, ansvar för ekonomiska beslut och beslutar om tillsättning av tjänster och projektledare för studentkårens externa projekt. 

Här är studentkårens styrelseledamöter 2019-2020

 • Cecilia Nielsen (ledamot)
 • Sebastian Hasselström (ledamot)
 • Sabina Hedhag (ledamot)
 • Oskar Thorn (ledamot) 
 • Frida Fredriksson (ledamot) 
 • Alexander Paulsson (ledamot)
 • Johan Heder (ledamot)
 • Sebastian Hardin (ordförande)
 • Malin Sannerstedt (vice ordförande och politisk sekreterare)
 • Rebecca Hultman (studiesocialt ansvarig)
 • Christoffer Qvist (utbildningspolitiskt ansvarig)

Studentkårens utskott tillsätts varje år av kårfullmäktige och är beredande organ till fullmäktige. Utskotten ges avgränsade uppdrag så som att exempelvis utse utmärkelsen Bästa Lärare eller ta fram underlag för beslut om Kårhuset i Karlstad AB. 

Som student har du både rättigheter och skyldigheter. Det finns en rad lagar och förordningar som reglerar dina rättigheter som student. Studentkåren arbetar ständigt med att se till att dessa rättigheter efterlevs och att du som student ska få en så rättssäker utbildning som möjligt. 

Som medlem i Karlstad Studentkår kan du ställa upp och rösta i kårvalet. Mer info tillkommer inpå kårvalet.

Fullmäktige består i år av fyra listor som är tilldelade mandat (av totalt 27) utefter deras valresultat i Kårvalet. Listans ordinarie ledamöter står först och suppleanter är markerade i kursiv stil. Respektive listas valresultat anges i procent.

Utbildningslistan (51,9%)

Christoffer Qvist

Angelica Einarsson

Oskar Thorn

Frida Fredriksson

Magnus Mellgren

Emmy Holmberg

Tim Björk

Rebecka Heintz

Lisa Källvik

Cecilia Murdvee

Patrik Åberg Domeij

Fanny Hjelm Jungevik

Dennis Hedbom

Nikita Savander

Sabina Hedhag

Rebecca Linderholm

Melissa Quach

 

 

Moderata Studenter (30,9%)

Amos Friedman

Martin Hector

Barsha Yilmaz

Gustav Holmgård

Cecilia Nielsen

Robert Olausson

Sebastian Hasselström

Jacob Hultqvist

Ludvig Gunterberg

Mathilda Elmebergen

Frida Hjerpe

Julia Gårdö

Victor Söderlind Östman

Karl Opdal

Nicole Jacobs

Albin Lundgren

Daniel Frisén entledigad

Sam Drougge

Sebastian Hardin

Kaihei Kuan

 

Socialdemokratiska studenter (12,2%)

Alexander Paulsson

Ida Gullbrandsson

 

KS-Studenter (3,8%)

Johan Heder

Christoffer Andersson

Nawres Taki

Skriv en motion till fullmäktige

Som medlem i studentkåren kan du skriva en motion (förslag) till fullmäktige.

En motion kan handla om en fråga som du tycker att studentkåren ska arbeta med eller en förändring som du vill se inom studentkåren.

Har du frågor om Karlstad Studentkårs fullmäktige?

Kontakta studentkårens politiska sekreterare! 

Telefon:
070-780 79 97