Information till godkända föreningar tillhörande Karlstad Studentkår
  1. Ordförande i varje förening ska gå med i facebookgruppen för att ta del av aktuell information
  2. Föreningen ska varje år skicka in följande till Karlstad Studentkår mellan 1 juli – 30 september:
    o Föreningens stadgar och protokoll från senaste årsmöte
    o Föreningar som arrangerar insparksaktiviteter ska göra en utvärdering av insparken och hur föreningen följt sin alkoholpolicy samt bifoga gällande alkoholpolicy
  3. Varje ny styrelse bör läsa föreningspolicy
  4. Om er förening vill äska pengar så fyller ni i äskningsformuläret och skickar till studiesocialt@karlstadstudentkar.se
  5. Övriga frågor, kontakta studiesocialt ansvarig Anna Larsson, Studiesocialt@karlstadstudentkar.se                   070-780 79 93