Det här är KS

Karlstad Studentkårs främsta uppgift är att bevaka kvaliteten på din utbildning och se till att din studietid blir så bra som möjligt. Vi är med dig från antagningsbeskedet till examensceremonin.

Din studietid - vårt jobb

Sedan 1967 har vår viktigaste uppgift varit att arbeta för att din utbildning vid Karlstads universitet ska hålla högsta kvalitet. Det gör vi på en rad olika sätt. Bland annat finns vi representerade i universitetets alla styrelser, råd och nämnder. Tillsammans med våra studentrepresentanter för vi fram studenters åsikter, påpekar brister och ser till att inga beslut fattas som påverkar dig som student negativt.

Studentkåren jobbar också med frågor som rör dina förutsättningar för studier. Exempel på sådana frågor är bostad, studiemedel, arbetsmiljö och aktiviteter vid sidan av studierna.

Studenternas organisation

Karlstad Studentkår är en organisation som styrs av sina medlemmar. I kårvalet röstar medlemmarna fram vilka studenter som tar plats i kårfullmäktige. Kårfullmäktige består av 29 ledamöter och sammanträder ett par gånger per termin. Där avgörs bland annat vilka frågor studentkåren ska driva.

Vi är ingenting utan studenters engagemang. Hur vill du engagera dig? 

Studentfrågor på nationellt plan

Karlstad Studentkår är också medlemmar i SFS, Sveriges förenade studentkårer, och arbetar genom dem med studentfrågor på ett nationellt plan.

GDPR

Karlstad Studentkår är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för organisationens verksamhet. Karlstad Studentkår är en ideell organisation och det innebär att meddelanden och annan information som skickas till oss inte blir allmänna handlingar.

Personuppgifterna bevaras så länge det är nödvändigt för ändamålet med behandlingen samt i enlighet med gällande lagstiftning, kårstatus och uppdragsavtal. Enligt personuppgiftslagen (dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen.

Om du har frågor eller funderingar kring hur organisationen hanterar personuppgifter kan du höra av dig till studentkaren@karlstadstudentkar.se

Information till dig som är medlem

I medlemsregistret Montania sparas identitetsuppgifter (namn, personnummer, studentID, användarnamn, adress, telefonnummer, e-post, cookies, IP-nummer och Net-ID) lämnade av personen själv eller hämtade från studieregistret Ladok och uppgifter om antagning, registrering och examination.

Utlämnande av uppgifter från registren kan ske till tredje part (t.ex. Mecenat) som är nödvändiga för en god verksamhet.

 

Har du frågor om medlemskap i Karlstad Studentkår?​

Du hittar oss på kårexpeditionen!