Det här är KS

Karlstad Studentkårs främsta uppgift är att bevaka kvaliteten på din utbildning och se till att din studietid blir så bra som möjligt. Vi är med dig från antagningsbeskedet till examensceremonin.

Foto: Denny Jansson

Din studietid - vårt jobb

Sedan 1967 har vår viktigaste uppgift varit att arbeta för att din utbildning vid Karlstads universitet ska hålla högsta kvalitet. Det gör vi på en rad olika sätt. Bland annat finns vi representerade i universitetets alla styrelser, råd och nämnder. Tillsammans med våra studentrepresentanter för vi fram studenters åsikter, påpekar brister och ser till att inga beslut fattas som påverkar dig som student negativt.

Studentkåren jobbar också med frågor som rör dina förutsättningar för studier. Exempel på sådana frågor är bostad, studiemedel, arbetsmiljö och aktiviteter vid sidan av studierna.

Studenternas organisation

Karlstad Studentkår är en organisation som styrs av sina medlemmar. I kårvalet röstar medlemmarna fram vilka studenter som tar plats i kårfullmäktige. Kårfullmäktige består av 29 ledamöter och sammanträder ett par gånger per termin. Där avgörs bland annat vilka frågor studentkåren ska driva.

Vi är ingenting utan studenters engagemang. Hur vill du engagera dig? 

Studentfrågor på nationellt plan

Karlstad Studentkår är också medlemmar i SFS, Sveriges förenade studentkårer, och arbetar genom dem med studentfrågor på ett nationellt plan.

Har du frågor om medlemskap i Karlstad Studentkår?​

Du hittar oss på kårexpeditionen!

Öppet Måndag-Fredag 10.00-13.00

Telefon:
054 – 700 14 85