Karlstad Studentkårs dokument

Studentkårens dokumentskåp! Här hittar du bland annat vår grafiska manual, protokoll från fullmäktige sammanträden och styrelsemöten, ärendeblankett och våra styrande dokument.

Styrdokument

Protokoll från Karlstad Studentkårs

Fullmäktiges beslut antecknas i ett protokoll, som undertecknas av fullmäktiges mötesordförande, sekreterare och två justerare som utses av kårfullmäktige. Protokollen publiceras på hemsidan när de blivit justerade. Samtliga protokoll publiceras som PDF.

Styrelsens beslut antecknas i ett protokoll, som undertecknas av ordförande, sekreterare och en justerare som utses av styrelsen under mötet. Protokollen publiceras på hemsidan när de blivit justerade. Samtliga protokoll publiceras som PDF.

Föreningsdokument

Insyn HT19

Har du frågor om Karlstad Studentkårs dokument?

Kontakta politisk sekreterare på studentkåren!

Telefon:
070-780 79 97