Studentombudet – din trygghet i studierna

Som medlem i Karlstad Studentkår kan du vara trygg i att du kan fokusera på det som är viktigast under din studietid, nämligen studierna.

Det är inte enkelt att hålla reda på vilka rättigheter du har som student. Dina rättigheter regleras dels i lagar och förordningar, dels i lokala föreskrifter vid Karlstads universitet. Studentkåren arbetar ständigt med att dessa rättigheter efterlevs och att du som student ska få en så rättssäker utbildning som möjligt.

Studentombudet finns till för alla medlemmar och studerande vid Karlstads universitet. När studierelaterade problem uppstår så är det viktigt att dina rättigheter som student tas tillvara. Därför finns studentkårens studentombud Erik, som arbetar med rådgivning och stöd i studenträttsliga frågor, tillgänglig för dig.

Studentombudet finns för dig när du behöver rådgivning eller stöd i studenträttsliga frågor. Alla studenter vid Karlstads universitet kan kostnadsfritt kontakta Erik för hjälp eller stöd.

Om du inte vet, fråga Erik!

Har du frågor om dina rättigheter?

Erik Diaz Milla

Telefon:
070-780 79 90

Email:
studentombud@karlstadstudentkar.se