Studentrepresentation

Vill du sitta med i någon av universitetets styrelser, råd eller nämnder? Arbetet är kul, utvecklande och meriterande.

Nedan hittar du alla våra olika

Fakultetsnämnd HS
Humaniora och Samhällsvetenskap

Fakultetsnämnden ansvarar för utbildning, pedagogisk utveckling, forskning och samverkan med omvärlden. Nämnden arbetar med strategisk planering, uppföljning och utvärdering av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning inom respektive ansvarsområde. Fakultetsnämden ansvarar för att arbetet på fakulteten bedrivs i enlighet med den av universitetsstyrelsen fastställda strategin.

Arvode
900kr/möte och 1500kr/termin
Tidsperiod
Juni 2024 – juni 2025
Antal platser kvar
4 st
Antal möten per termin
2 st

Fakultetsnämnd HNT
Hälsa, Natur - och Teknikvetenskap

Fakultetsnämnden ansvarar för utbildning, pedagogisk utveckling, forskning och samverkan med omvärlden. Nämnden arbetar med strategisk planering, uppföljning och utvärdering av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt forskning inom respektive ansvarsområde. Fakultetsnämden ansvarar för att arbetet på fakulteten bedrivs i enlighet med den av universitetsstyrelsen fastställda strategin.

Arvode
900kr/möte och 1500kr/termin
Tidsperiod
Juni 2024 – juni 2025
Antal platser kvar
4 st
Antal möten per termin
2 st

Lärarutbildningsnämnden (LUN)
Lärarutbildningen

Lärarutbildningsnämnden (LUN) ansvarar för utbildning, forskning och samverkan med omvärlden när det gäller lärarutbildningarna. Nämnden arbetar med kvalitetsutveckling, innehåll och relevans i samtliga lärarutbildningar samt har ett övergripande ansvar för att utbildning och forskning håller hög kvalitet

Arvode
900kr/möte och 1500kr/termin
Tidsperiod
Juni 2024 – juni 2025
Antal platser kvar
4 st
Antal möten per termin
3 st

Kursplanegrupp HS
Humaniora och Samhällsvetenskap

Kursplanegruppen arbetar med att granska och fastställa kursplaner för nyinrättade och uppdaterade kurser som skickats in av ämnena på fakulteten. Kursplanen är ett av universitetets viktigaste juridiska dokument som exempelvis reglerar vilken typ av examination som ska genomföras på kursen. Kursplanerna ska ha ett innehåll som tydligt visar vad kursen innehåller och vad studenten förväntas lära sig.

Arvode
300kr/möte
Tidsperiod
Juni 2024 – juni 2025
Antal platser
3 st
Antal möten per termin
5 st

Kursplanegrupp LUN
Lärarutbildningen

Kursplanegruppen arbetar med att granska och fastställa kursplaner för nyinrättade och uppdaterade kurser som skickats in av ämnena på fakulteten. Kursplanen är ett av universitetets viktigaste juridiska dokument som exempelvis reglerar vilken typ av examination som ska genomföras på kursen. Kursplanerna ska ha ett innehåll som tydligt visar vad kursen innehåller och vad studenten förväntas lära sig.

Arvode
900kr/möte och 1500kr/termin
Tidsperiod
Juni 2024 – juni 2025
Antal platser
2 st
Antal möten per termin
2 st

Anställnings- och befordringsutskott HS
Humaniora och Samhällsvetenskap

Som ledamot i anställnings-och befordringsutskottet (ABU) får du vara med och påverka vilka lärare och forskare som anställs och befordras vid universitetet. Det är en viktig roll där du är med och påverkar beslut som påverkar människors framtid och vilka lärare studenterna får. Du får insikt i hur beslutsfattande och beredning av ärenden fungerar i en statlig myndighet och alla processer som föregår en anställning, befordringsärenden, docentärenden och vad som krävs för att utses som meriterad eller excellent lärare.

Arvode
300kr/möte
Tidsperiod
Juni 2024 – juni 2025
Antal platser
0 st
Antal möten per termin
3 st

Anställnings- och befordringsutskott HNT
Hälsa, Natur- och Teknikvetenskap

Som ledamot i anställnings-och befordringsutskottet (ABU) får du vara med och påverka vilka lärare och forskare som anställs och befordras vid universitetet. Det är en viktig roll där du är med och påverkar beslut som påverkar människors framtid och vilka lärare studenterna får. Du får insikt i hur beslutsfattande och beredning av ärenden fungerar i en statlig myndighet och alla processer som föregår en anställning, befordringsärenden, docentärenden och vad som krävs för att utses som meriterad eller excellent lärare.

Arvode
300kr/möte
Tidsperiod
Juni 2024 – juni 2025
Antal platser
1 st
Antal möten per termin
5 st

Utbildningsutskott HNT
Hälsa, Natur- och Teknikvetenskap

Utbildningsutskottet arbetar med frågor rörande grundutbildningen som att granska utbildningsplaner och kursplaner, samordna kvalitetsuppföljningen, lyfta frågor om arbetsmiljö och verka för ökad internationalisering i fakulteten.

Arvode
300kr/möte
Tidsperiod
Juni 2024 – juni 2025
Antal platser
4 st
Antal möten per termin
2 st

Utbildningsutskott HS
Humaniora och Samhällsvetenskap

Utbildningsutskottet arbetar med frågor rörande grundutbildningen som att granska utbildningsplaner och kursplaner, samordna kvalitetsuppföljningen, lyfta frågor om arbetsmiljö och verka för ökad internationalisering i fakulteten.

Arvode
300kr/möte
Tidsperiod
Juni 2024 – juni 2025
Antal platser
4 st
Antal möten per termin
2 st

Café och Restuarangrådet
Karlstad universitet

Arvode
300kr/möte
Tidsperiod
Juni 2024 – juni 2025
Antal platser
2 st
Antal möten per termin
2 st

Disciplinämnden
Karlstad universitet

Disciplinnämnden behandlar ärenden om misstänkt fusk eller andra särskilda företeelser som nämns i högskoleförordningen som studenter gjort sig skyldiga till. Nämnden beslutar om eventuella påföljder – varning eller avstängning.

Arvode
900kr/möte och 1500kr/termin
Tidsperiod
Juni 2024 – juni 2025
Antal platser
4 st
Antal möten per termin
5 st

Stipendiekommittén
Karlstad universitet

Stipendiekommittén ansvarar för beredning och utdelande av universitetets stipendier. Stipendiekommittén ansvarar också för att bereda och besluta om stipendier för internationella utbyten, utresande studenter och vissa inresande studenter.

Arvode
600kr/möte och 1000kr/termin
Tidsperiod
Juni 2024 – juni 2025
Antal platser
2 st
Antal möten per termin
3 st

Forskningsetiska kommittén
Karlstad universitet

Forskningsetiska kommittén värnar om universitetets ansvar om god forskningssed genom att pröva etiken i forskningsprojekt som inbegriper människor. Kommitten har i uppdrag att bedöma om forskningsprojekt vid Kau omfattas av etikprövningslagen.

Arvode
900kr/möte och 1500kr/termin
Tidsperiod
Juni 2024 – juni 2025
Antal platser
2 st
Antal möten per termin
3 st

Stiftelsen Karlstad studentbostäders styrelse
Karlstad universitet

Arvode
Tidsperiod
Juni 2024 – juni 2025
Antal platser
4 st
Antal möten per termin
– st

Drivhusets styrelse
Karlstad universitet

Arvode
 
Tidsperiod
Juni 2024 – juni 2025
Antal platser
2 st
Antal möten per termin
– st

Miljöledningsgruppen
Karlstad universitet

Arvode
Tidsperiod
Juni 2024 – juni 2025
Antal platser
2 st
Antal möten per termin
3 st

Utbildningsråd LUN
Lärarutbildningen

Utbildningsrådets syfte är att arbeta med kvalitetssäkring av programgemensamma utbildningsfrågor inom lärarutbildningen. Utbildningsrådet är navet i programledarnas gemensamma arbete och en länk mellan programråden och LUN.

Arvode
900kr/möte och 1500kr/termin
Tidsperiod
Juni 2024 – juni 2025
Antal platser
3 st
Antal möten per termin
4 st

Handelshögskolans externa ledningsråd
Humaniora och Samhällsvetenskap

Ledningsrådet diskuterar Handelshögskolans strategiska inriktning och utbildningsutbud. Det kan handla om att föreslå strategier för handelshögskolan, ha kontakt med intressanta externa aktörer och ge förslag på relevant kursinnehåll och former för utbildningarna.

Arvode
Tidsperiod
Juni 2024 – juni 2025
Antal platser
3 st
Antal möten per termin
1 st

Institutionsråd för pedagogiska studier
Humaniora och Samhällsvetenskap

Alla institutioner har ett institutionsråd som är rådgivande till prefekten. Rådet ska säkerställa inflytande från studenter och institutionens alla ämnen gällande strategisk utveckling, verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning, ekonomi och arbetsmiljö. Man får god insyn i institutionen och aktuella frågor som rör utbildning och forskning. Frågorna kan gälla sådant som utveckling av nya kurser och program samt institutionens inre organisation, arbetsmiljö och ekonomi.

 

Arvode
300kr/möte
Tidsperiod
Juni 2024 – juni 2025
Antal platser
2 st
Antal möten per termin
1 st

Institutionsråd för samhälls- och kulturvetenskap
Humaniora och Samhällsvetenskap

Alla institutioner har ett institutionsråd som är rådgivande till prefekten. Rådet ska säkerställa inflytande från studenter och institutionens alla ämnen gällande strategisk utveckling, verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning, ekonomi och arbetsmiljö. Man får god insyn i institutionen och aktuella frågor som rör utbildning och forskning. Frågorna kan gälla sådant som utveckling av nya kurser och program samt institutionens inre organisation, arbetsmiljö och ekonomi.

 

Arvode
300kr/möte
Tidsperiod
Juni 2024 – juni 2025
Antal platser
2 st
Antal möten per termin
1 st

Institutionsråd för språk, litteratur och interkultur
Humaniora och Samhällsvetenskap

Alla institutioner har ett institutionsråd som är rådgivande till prefekten. Rådet ska säkerställa inflytande från studenter och institutionens alla ämnen gällande strategisk utveckling, verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning, ekonomi och arbetsmiljö. Man får god insyn i institutionen och aktuella frågor som rör utbildning och forskning. Frågorna kan gälla sådant som utveckling av nya kurser och program samt institutionens inre organisation, arbetsmiljö och ekonomi.

Arvode
300kr/möte
Tidsperiod
Juni 2024 – juni 2025
Antal platser
2 st
Antal möten per termin
1 st

Institutionsråd sociala och psykologiska studier
Humaniora och Samhällsvetenskap

Alla institutioner har ett institutionsråd som är rådgivande till prefekten. Rådet ska säkerställa inflytande från studenter och institutionens alla ämnen gällande strategisk utveckling, verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning, ekonomi och arbetsmiljö. Man får god insyn i institutionen och aktuella frågor som rör utbildning och forskning. Frågorna kan gälla sådant som utveckling av nya kurser och program samt institutionens inre organisation, arbetsmiljö och ekonomi.

 

Arvode
300kr/möte
Tidsperiod
Juni 2024 – juni 2025
Antal platser
2 st
Antal möten per termin
1 st

Institutionsråd för mattematik och datavetenskaper
Hälsa, Natur- och Teknikvetenskap

Alla institutioner har ett institutionsråd som är rådgivande till prefekten. Rådet ska säkerställa inflytande från studenter och institutionens alla ämnen gällande strategisk utveckling, verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning, ekonomi och arbetsmiljö. Man får god insyn i institutionen och aktuella frågor som rör utbildning och forskning. Frågorna kan gälla sådant som utveckling av nya kurser och program samt institutionens inre organisation, arbetsmiljö och ekonomi.

 

Arvode
300kr/möte
Tidsperiod
Juni 2024 – juni 2025
Antal platser
2 st
Antal möten per termin
1 st

Institutionsråd för hälsovetenskaper
Hälsa, Natur- och Teknikvetenskap

Alla institutioner har ett institutionsråd som är rådgivande till prefekten. Rådet ska säkerställa inflytande från studenter och institutionens alla ämnen gällande strategisk utveckling, verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning, ekonomi och arbetsmiljö. Man får god insyn i institutionen och aktuella frågor som rör utbildning och forskning. Frågorna kan gälla sådant som utveckling av nya kurser och program samt institutionens inre organisation, arbetsmiljö och ekonomi.

Arvode
300kr/möte
Tidsperiod
Juni 2024 – juni 2025
Antal platser
2 st
Antal möten per termin
1 st

Institutionsråd ingenjörs- och kemivetenskaper
Hälsa, Natur- och Teknikvetenskap

Alla institutioner har ett institutionsråd som är rådgivande till prefekten. Rådet ska säkerställa inflytande från studenter och institutionens alla ämnen gällande strategisk utveckling, verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning, ekonomi och arbetsmiljö. Man får god insyn i institutionen och aktuella frågor som rör utbildning och forskning. Frågorna kan gälla sådant som utveckling av nya kurser och program samt institutionens inre organisation, arbetsmiljö och ekonomi.

 

Arvode
300kr/möte
Tidsperiod
Juni 2024 – juni 2025
Antal platser
2 st
Antal möten per termin
1 st

Institutionsråd för miljö, och livsvetenskaper
Hälsa, Natur- och Teknikvetenskap

Alla institutioner har ett institutionsråd som är rådgivande till prefekten. Rådet ska säkerställa inflytande från studenter och institutionens alla ämnen gällande strategisk utveckling, verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning, ekonomi och arbetsmiljö. Man får god insyn i institutionen och aktuella frågor som rör utbildning och forskning. Frågorna kan gälla sådant som utveckling av nya kurser och program samt institutionens inre organisation, arbetsmiljö och ekonomi.

 

Arvode
300kr/möte
Tidsperiod
Juni 2024 – juni 2025
Antal platser
2 st
Antal möten per termin
1 st

Utbildningsråd
Högskole och civilingenjör maskinteknik. Högskoleingenjör innovationsteknik och design. Högskoleingenjör elektroteknik. Tekniskt naturvetenskapligt basår. Kandidat i fysik. Civilingenjör i teknisk fysik. Påbyggnadsprogram i teknisk fysik mot civilingenjör. 

Treklövern är en kvalitetssäkringsprocess där en bedömargrupp undersöker och utvärderar några närbesläktade ämnen (”huvudområden”) på Linnéuniversitetet, Mittuniversitet och Karlstads universitet.

Bedömningsunderlaget består av självvärderingsrapporter skrivna av de huvudområden som ska utvärderas, granskning av ett antal
självständiga arbeten samt intervjuer med studenter och personal på respektive lärosäte. Bedömargruppens slutsatser och förslag beskrivs i tre rapporter; en för varje lärosäte. 

 

Bedömargruppen består av tre lärare och tre studentrepresentanter från de olika lärosätena, ämneskunniga från andra lärosäten samt en extern näringslivsrepresentant, dvs. totalt nio personer. Uppdraget löper över höst- och vårtermin, tar uppskattningsvis 80-100 arbetstimmar och arvoderas med ca. 20 700 kronor per person. Universitetet står för eventuella resor och övernattningar som kan tillkomma.

Studentrepresentant ska: 

 

  • Delta vid bedömargruppens möten, inklusive intervjuer, men undantaget möten där självständiga arbeten diskuteras. 
  • Vara bedömare av självvärderingar och andra underlag från andra lärosäten än sitt eget. 
  • Bidra särskilt med studentperspektiv på utbildningens innehåll och genomförande. 
  • Delta i arbetet med bedömargruppens rapporter, vara skribent endast för rapporter om andra lärosäten än sitt eget. 
Arvode
300kr/möte
Tidsperiod
Juni 2024 – juni 2025

Önskas studenter från Högskole och civilingenjör maskinteknik. Högskoleingenjör innovationsteknik och design. Högskoleingenjör elektroteknik. Tekniskt naturvetenskapligt basår. Kandidat i fysik. Civilingenjör i teknisk fysik. Påbyggnadsprogram i teknisk fysik mot civilingenjör 

Antal möten per termin
1 st

Utbildningsråd
Sjuksköterskeprogrammet

Arvode
300kr/möte
Tidsperiod
Juni 2024 – juni 2025

Önskas studenter från:

 sjuksköterskeprogrammet – 2 platser

Specialistsjuksköterska ambulansvård –  1 plats

Specialistsjuksköterska distriktsköterska – 1 plats

Specialistsjuksköterska intensivvård – 1 plats 

Specialistsjuksköterska operation – 1 plats 

Antal möten per termin
2 st

Utbildningsråd
Kandidat/master folkhälsovetenskap och tandhygienist

Arvode
300kr/möte
Tidsperiod
Juni 2024 – juni 2025

Önskas studenter från:

Hälsa, miljö och samhälle – kandidatprogram i folkhälsovetenskap 

Varav 2 från varje årskull 

Årskull 1 – 2 platser

Årskull 2 – 2 platser

Årskull 3 – 2 platser

Masterprogram inom hälsovetenskap med inriktning hälsovetenskap – 3 platser

Tandhygienistprogrammet- 3 platser 


Antal möten per termin
2 st

Verksamhetsråd
Tandhygienist

Arvode
300kr/möte
Tidsperiod
Juni 2024 – juni 2025

Önskas studenter från tandhygienistprogrammet

Antal möten per termin
2 st

Utbildningsråd
Högskole och civilingenjör i energi och miljöteknik.
Påbyggnadsprogram i miljö- och energisystem. Civilingenjör i kemi. Högskoleingenjör i byggteknik - husbyggnad. Kandidat i kemi - läkemedelsanalys. 

Arvode
300kr/möte
Tidsperiod
Juni 2024 – juni 2025

Önskas studenter från:

 Vilande

Antal möten per termin
1 st

Utbildningsråd

Högskole- och civilingenjörsprogrammet i datateknik. Kandidat- och masterprogrammet i datavetenskap. 

Arvode
300kr/möte
Tidsperiod
Juni 2024 – juni 2025

Önskas studenter från:

Civilingenjörsprogrammet i datateknik

Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik

Kandidatprogrammet i datavetenskap

Masterprogrammet i datavetenskap

 
Antal möten per termin
1 st

Utbildningsråd
Matematikprogrammet

Arvode
300kr/möte
Tidsperiod
Juni 2024 – juni 2025

Önskas studenter från Matematikprogrammet

Antal möten per termin
– st

Utbildningsråd
Biologiprogrammet och masterprogrammet i biologi med inriktning ekologi och naturvård

Arvode
300kr/möte
Tidsperiod
Juni 2024 – juni 2025

Önskas studenter från:

Biologiprogrammet – 3 platser

Masterprogrammet i biologi med inriktning ekologi och naturvård – 1 plats

Antal möten per termin
2 st

Utbildningsråd

Högskole- och civilingenjörsprogrammet i datateknik. Kandidat- och masterprogrammet i datavetenskap. 

Arvode
300kr/möte
Tidsperiod
Juni 2024 – juni 2025

Önskas studenter från:

Civilingenjörsprogrammet i datateknik

Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik

Kandidatprogrammet i datavetenskap

Masterprogrammet i datavetenskap

 
Antal möten per termin
1 st

Utbildningsråd
Matematikprogrammet

Arvode
300kr/möte
Tidsperiod
Juni 2024 – juni 2025

Önskas studenter från Matematikprogrammet

Antal möten per termin
– st