Studentrepresentation FAQ

Nedan finns svar på vanliga frågor angående studentrepresentation. Vill du ha en ännu bättre insikt kan du läsa studentrepresentationshandboken eller kontakta utbildningspolitiskt ansvarig.

Vi på Karlstad studentkår strävar efter att alla studenters perspektiv ska uppmärksammas. Därför uppmuntrar vi studenter att söka olika typer av uppdrag. Vi rekommenderar att du söker uppdrag som faller inom din fakultet eller ämnesområde. Vi rekryterar studentrepresentanter fortlöpande under läsåret. Du kan söka fler än en post om du vill.

Som studentrepresentant får du unik  insyn i universitetets arbete genom att sitta med på de möten där beslut fattas. Genom att vara studentrepresentant får du ett utökat närverk och goda kontakter på universitetet. Som studentrepresentant är du en röst åt studenterna och har möjlighet att vara med och påverka från diskussion till beslut. När du har avslutat ditt uppdrag kommer du att få ett diplom underskrivet av rektorn.

Studentrepresentantuppdragen berör olika delar av universitetets verksamhet. Detta innebär att du är med att ta beslut som rör dig och dina medstudenter. Du får handlingar att läsa innan mötet så du vet vad som ska behandlas. Mycket handlar om att se till att inga beslut fattas som drabbar studenter negativt, men också att aktivt driva fram bra beslut som gynnar studenter.

Studentrepresentation finns för att studenterna ska ha inflytande i sin egen utbildning. En studentrepresentant representerar studenternas åsikter överallt på universitetet där beslut fattas eller bereds som påverkar studenternas utbildning eller situation. Som studentrepresentant ska du bland annat företräda studentkårens åsikter, här har du Karlstad studentkårs åsiktsdokument, studentrepresentantshandboken och utbildningen för studentrepresentanter som stöd.

Alla studentrepresentantsuppdrag är arvoderade och du får arvode för varje möte du deltar på, vissa uppdrag har även ett grundarvode utöver mötesarvodet. Arvodet skiljer sig åt beroende på vilket uppdrag du har, du kan se arvodesnivåerna för alla uppdrag på sidan med studentrepresentantsuppdragen. Arvodet betalas i regel ut en gång per termin i anslutning till terminsavslut. Om du har frågor kring utbetalning av arvode bör du vända dig till den som är ordförande i din nämnd, råd eller styrelse.

När du blir invald som studentrepresentant kommer du att erbjudas ett uppstartsmöte med en utbildning, här har du möjlghet att lära dig mer om Karlstad studentkår, Karlstad universitet och vad det innebär att vara studentrepresentant. 

Om du har frågor kring ditt uppdrag som studentrepresentant men inte hittar svar här bland FAQ kan du läsa studentrepresentantshandboken, kontakta ordförande eller sekreterare för ditt uppdrag samt utbildningspolitiskt ansvarig på Karlstad studentkår. Karlstad studentkår och Karlstad universitet finns alltid som stöd under din tid som studentrepresentant. Det är bättre att fråga en gång för mycket än för lite!

 

Hur ofta du kommer att ha möten som studentrepresentant skiljer sig åt, du kan se hur många möten per termin och år på sidan med alla studentrepresentantsuppdrag. Alla uppdrag går att kombinera med studier utan problem och är i regel ca 4 gånger per termin. När du blir studentrepresentant kommer du att bli kontaktad av ansvarig person för uppdraget, du kommer då att få information kring mötesdatum och vart du hittar handlinarna till mötet. 

Det kan såklart uppstå en sitution där du av olika anledningar inte kan närvara på dtt möte som studentrepresentant, det är då viktigt att du kontaktar din kontaktperson för uppdraget och meddelar förhiner. Om du sällan har möjlighet att delta på mötena kan det vara bra att kontakta utbildningspolitiskt ansvarig på Karlstad studentkår så att ni kan ha en dialog kring detta.

 

Har du frågor om studentrepresentation?

Moa Andersen

Telefon:
070-780 79 95

Email:
utbildning@karlstadstudentkar.se