Daniel Vamos

Daniel Vamos

Ordförande & tillförordnad
Studiesocialt ansvarig

Arbetar med att driva studentpolitiska frågor i Karlstad. Leder organisationen och svarar på frågor om bostäder för studenter.

Moa Andersen

Moa Andersen

Utbildningspolitiskt ansvarig

Arbetar med utbildningskvalitet och utbildningsbevakning. Organiserar studerande-representanter och programråd.

Moa Andersen

Moa Andersen

Utbildningspolitiskt ansvarig

Arbetar med frågor som rör förutsättningar för studier, till exempel studiemiljö, student-föreningar, studiesociala aktiviteter.

Andreas Carlsson

Andreas Carlsson

Kanslichef

Ansvarar för Karlstad Studentkårs personal, ekonomi och organisationsutveckling.

Moa Weber

Moa Weber

Kommunikatör

Ansvarar för Karlstad Studentkårs informations- och nyhetskanaler, grafisk produktion, Insyn, Wallpad och anteckningsblock

Erik Diaz Milla

Erik Diaz Milla

Studentombud

Hjälper dig om du råkar ut för problem i din utbildning eller om dina rättigheter som student inte respekteras.

Barbara Kubitzek

Barbara Kubitzek

Exchange student coordinator

Ansvarar, i samarbete med universitetets International office, över samordning kring inresande utbytesstudenter. Däribland arrangerandet av introduktionen.

Moa Weber

Moa Weber

Kommunikatör

Ansvarar för Karlstad Studentkårs informations- och nyhetskanaler, grafisk produktion, Insyn, Wallpad och anteckningsblock

Erik Diaz Milla

Erik Diaz Milla

Studentombud

Hjälper dig om du råkar ut för problem i din utbildning eller om dina rättigheter som student inte respekteras.

Isabelle Karlsson

Isabelle Karlsson

Chefredaktör

Leder och samordnar redaktionens arbete med att producera Karlstads studenttidning. 

Vill du vara med? Vänligen kontakta redaktion@studenttidning.se 

Josefin Velander

Ordförande
Organiserar de forskarstuderande vid Karlstads universitet.
 

Peter Carlman

Doktorandombud

Kontakta doktorandombudet om du känner dig orättvist behandlat, eller om du har funderingar kring dina rättigheter och skyldigheter som doktorand. Jag har tystnadsplikt.

Jonathan Strömberg

Ordförande

SMISK står för ”Sammanslutningen Musikhögskolan Ingesunds Studentsektion”, och är en av studentkårens två sektioner.

Karin Mörnerud

Vice ordförande & Utbildningspolitiskt ansvarig

Jonathan Höglund

Kassör

Tobias Olofsson

Sekreterare & studiesocialt ansvarig

Simon Gummesson

Informationsansvarig

Hör gärna av dig!

Kårexpeditionen

1A 314 (bredvid Transformum) 
Karlstads universitet

Öppettider: 
Måndag: 10:00-13:00
Tisdag: 10:00-13:00
Onsdag: 10:00-13:00
Torsdag: 10:00-13:00

Kontakta oss

studentkaren@karlstadstudentkar.se