Hör gärna av dig!

Kårexpeditionen

1A 314 (bredvid Transformum) 
Karlstads universitet

Öppet vardagar 10:00-13:00

Kontakta oss

studentkaren@karlstadstudentkar.se

Sebastian 500x500

Sebastian Hardin

Ordförande

Arbetar med att driva studentpolitiska frågor i Karlstad. Leder organisationen och svarar på frågor om bostäder för studenter.

Rebecca 500x500

Rebecca Hultman

Studiesocialt ansvarig

Arbetar med frågor som rör förutsättningar för studier, till exempel studiemiljö, student-föreningar, studiesociala aktiviteter.

Baloo 500x500

Christoffer Qvist

Utbildningspolitiskt ansvarig

Arbetar med utbildningskvalitet och utbildningsbevakning. Organiserar studerande-representanter och programråd.

Malin Sannerstedt

Vice ordförande / Politisk sekreterare

Ansvarar för att Karlstad Studentkårs demokratiska processer fungerar såsom fullmäktige, styrelse och val. 

Lisa Knutsen

Kanslichef

Ansvarar för Karlstad Studentkårs personal, ekonomi och organisationsutveckling.

Juval 500x500

Juval Pruitt

Studentombud

Hjälper dig om du råkar ut för problem i din utbildning eller om dina rättigheter som student inte respekteras.

Johan Eriksson

Kommunikatör

Ansvarar för Karlstad Studentkårs informations- och nyhetskanaler, grafisk produktion och mediekontakt.

Caroline Åkerman

Administratör

Sekreterare för kårstyrelsen och ansvarar för Karlstad Studentkårs hantering och uppdatering av dokument och avtal. 

Denny Jansson

Chefredaktör

Leder och samordnar redaktionens arbete med att producera Karlstads studenttidning. 

Vill du vara med? Vänligen kontakta denny.jansson@karlstadsstudenttidning.se

Reinhard Handler

Ordförande
Organiserar de forskarstuderande vid Karlstads universitet.
 

Kristine Lund Björnås

Doktorandombud

Kontakta doktorandombudet om du känner dig orättvist behandlat, eller om du har funderingar kring dina rättigheter och skyldigheter som doktorand. Jag har tystnadsplikt.

Kristina Karlsson

Ordförande

SMISK står för ”Sammanslutningen Musikhögskolan Ingesunds Studentsektion”, och är en av studentkårens två sektioner.

Erik Leonsson

Vice ordförande/ utbildningspolitiskt ansvar