Bästa Lärare 2021

Tidigare har Karlstad Studentkår delat ut utmärkelsen "Bästa Lärare" vartannat år men från och med i år kommer det bli en årlig utmärkelse.

Utmärkelsen Bästa Lärare 2021 tilldelas Pawel Odyniec

Nomineringarna kommer från enskilda studenter och vinnaren utses av en nomineringskommitté som består av studentrepresentanter från de 3 olika fakulteterna – HNT (fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap), HS (fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap) och LUN (lärarutbildningen).

En av dem som sitter i kommittén är studentkårens utbildningspolitisk ansvarig Tim Björk som säger att det var många bra lärare som blev nominerade, men att kommittén var enade att Pawel skulle få utmärkelsen. 

”Pawel har under året skött den digitala övergången på ett exemplariskt sätt, han har anpassat undervisningen både till det digitala och efter studenternas behov. Han sätter studenternas behov i undervisningen först och hjälper studenterna att skapa en gemenskap trots distansstudierna.” säger Tim.
 
Pawel är universitetsadjunkt och undervisar i religionsvetenskap vid KAU. 
 

”Jag vill tacka alla studenterna, det betyder jättemycket eftersom det är ett pris som de utser. Jag vill också tacka alla som jobbar på avdelningen för religionsvetenskap, denna utmärkelse är till alla oss för de bra arbetet vi har gjort tillsammans. Sist vill jag också tacka pedagogiska enheten, utan dem hade vi inte kunnat göra ett bra jobb.” säger Pawel när han tar emot utmärkelsen för Bästa Lärare 2021. 

Pawel Odyniec tar emot utmärkelsen Bästa Lärare av Tim Björk

Har du frågor om Bästa Lärare?

Tim Björk

Telefon:
070-780 79 95

Email:
utbildning@karlstadstudentkar.se