Hur kandiderar man i ett kårval?

Anmäl din lista här

Du anmäler din lista med kandidater till valnämnden. Längst ner på sidan finns ett formulär för detta. Sista anmälningsdag är 7 mars. 

1000 kronor i bidrag

Alla godkända listor får 1000 kr i bidrag från Karlstad Studentkår att använda i sin marknadsföring för att locka röster till sin lista.

Röstning i kårvalet

Alla medlemmar i Karlstad Studentkår får sedan möjlighet att rösta på en av de anmälda listorna.

Mandat av röstning

Mandatfördelningen mellan listorna räknas ut enligt den jämkade uddatalsmetoden. Vid fördelning av visst mandat är varje listas jämförelsetal lika med kvoten mellan röstetalet och successiv division med udda tal, det första jämkat, det vill säga 1,4, och därefter 3, 5, 7, 9 och så vidare med ett tillägg av 2 för varje följande delningstal. Mandatet tillfaller den lista som har högst jämförelsetal. Lär mer om kårvalet och hur det fungerar här

Rangordna kandidaterna

Under kårvalet kan medlemmar såväl personrösta som rösta på en hel lista. Vilka av listans kandidater som får ta plats i fullmäktige avgörs alltså i första hand av personröster, men sedan kommer platserna att fyllas utefter vilken ordning ni anmält er i formuläret nedan. 

Går det att kombinera uppdraget i fullmäktige med studier?

Ja! Fullmäktige har cirka 4-5 möten per halvår och de sker alltid kvällstid på universitetet. Du väljer själv om du vill engagera dig mer än så. 

Får jag mer information om mitt uppdrag?

Absolut! Studentkåren anordnar ett uppstartsmöte med folkuniversitetet som ger en utbildning i vad som innebär av att sitta med i en fullmäktige. 

Ansöka lista till kårvalet 2023

För att ställa upp med en lista i Karlstads Studentkårs kårval behöver alla kandidater på listan vara godkända medlemmar i studentkåren. 

Har du frågor kring medlemskap? 
Kontakta kanslist@karlstadstudentkar.se

Sista anmälningsdag 7 mars 23:59.

Har du frågor om kårvalet 2023?

Styrelsen 2022-04023

André Norlén

Ordförande valnämden


Email:
val@karlstadstudentkar.se