Tack till alla som röstat i årets kårval! Efter att ha räknat, och kontrollräknat, rösterna kan vi nu presentera ett resultat. 

Bild nummer 4 visar hur de 29st mandaten i fullmäktige fördelades.