Sammanställningen av vår studentundersökning

Nu finns sammanställningen av vår studentundersökning #tycktill gällande distansstudier under Covid-19.

Resultaten visar att studenters psykosociala miljö är sämre och att studenters motivation till sina studier minskat kraftigt. I undersökningen deltog 410 studenter och 111 studenter har lämnat fritext svar som belyser de svårigheter studenter upplevt när studierna ställdes om till distans. Framför allt upplever studenterna att studierna också har blivit svårare då det pedagogiska upplägget för undervisningen inte alltid anpassats till distansformen.

Läs mer här