Uttalande från Karlstad Studentkårs styrelse den 7de januari 2021

Till följd av en incident mellan ordförande och en kollega tog kårstyrelsen den 2020-12-02 ett beslut om att stänga av ordförande i två månader med löneavdrag gällande från januari. Kårstyrelsen anser att ordförande använt ord som bryter mot Karlstad Studentkårs jämställdhets- och likabehandlings policyn.

Kårstyrelsen ansvarar för arbetsmiljön på Karlstad Studentkårs kansli och har därför vidtagit dessa åtgärder som en markering med ytterligare hänvisning till att hårdare åtgärder kommer att vidtas om något av liknande karaktär skulle inträffa igen.

Under tiden som ordförande är avstängd kommer vice ordförande Barsha Yilmaz gå in som tillförordnad ordförande.

Karlstad Studentkår kommer även att upprätta en handlingsplan för att arbeta vidare med jämställdhets och likabehandlingsfrågor inom organisationen för att förebygga att liknande händelser inträffar igen.

Med hänsyn till de berörda och att detta är en pågående process hänvisar kårstyrelsen samtliga frågor- och synpunkter på beslutet till Tim Björk.

Kårstyrelsen genom Tim Björk, Utbildningspolitiskt ansvarig och styrelseledamot.
070-780 79 95