Uttalande från Karlstad Studentkår tillsammans med kårstyrelsen den 14:e januari 2021

Den 11:e januari meddelade Sebastian Hasselström att han frivilligt lämnar sitt uppdrag som ordförande vid Karlstad Studentkår.  

Karlstad Studentkårs mål är att alla studenter vid Karlstads universitet ska känna en trygghet på universitetet och för sin studentkår. Vi hoppas att förtroendet hos er studenter inte har påverkats negativt om hur vi arbetar med frågor som berör diskriminering och studenters hälsa. Vi uppmanar alltid att säga till om du har känt dig diskriminerad eller orättvist behandlad av en lärare, föreläsare, personal, student eller av Karlstad Studentkår.

Har du vid något tillfälle känt dig diskriminerad eller orättvist behandlad av någon under din studietid kan du höra av dig till vårt studentombud, studenthälsan vid Karlstads universitet eller din utbildningsförening.

Vi skulle också vilja tacka alla studenter, personal, SFS och andra studentkårer som under denna tid hört av sig och stöttat oss genom denna process som vi nu ser som avslutad. Istället kommer vi fokusera på att ta fram en handlingsplan för att se till att detta inte upprepas.

Känner du dig diskriminerad eller orättvist behandlad?

Studentombudet kan hjälpa dig.

Email:
studentombud@karlstadstudentkar.se

Telefon:
070-780 79 90